Kto musi zgłosić wyjazd za granicę
– każdy polski obywatel, który chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje swój powrót do kraju,
– każdy polski obywatel, który planuje na stałe wyjechać z Polski. Zostanie on wtedy automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

UWAGA! Możesz zgłosić swój wyjazd przez pełnomocnika.

Co przygotować
– formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę – pobierz tutaj,
– dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport).

Gdzie zgłosić wyjazd za granicę
W Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, parter, pok. 02 lub w urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać
Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

UWAGA! Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy i zamierzasz wrócić do kraju — pamiętaj, po powrocie do Polski zgłoś swój powrót.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia