Kto musi zgłosić powrót z zagranicy
Każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy.

UWAGA! Swój powrót możesz zgłosić przez pełnomocnika.

Co przygotować
– formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – pobierz tutaj,
– dowód osobisty albo paszport.

Gdzie zgłosić powrót z zagranicy
W Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, parter, pok. 02 lub w urzędzie gminy, na terenie której zamieszkasz po powrocie z zagranicy.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać
Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388),
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia