Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk


 

Zgodnie z zarządzeniem Tomasza Osewskiego, Wójta Gminy Ełk, 3 marca 2016 roku ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2016 roku. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Zakres wspomnianych zadań to: pomoc społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu:

– Zarządzenie nr 340/2016 Wójta Gminy Ełk z 3 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk  w 2016 roku – pobierz tutaj

– załącznik nr 1 do zarządzenia nr 340/2016pobierz tutaj

– załącznik nr 2 do zarządzenia nr 340/2016 pobierz tutaj

– załącznik nr 3 do zarządzenia nr 340/2016 pobierz tutaj

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-elk/