Komunikat dla Chełch, Legi, Sędek, Przykopki i Czapli


Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. informuje odbiorców wody z miejscowości: Chełchy, Lega, Sędki, Przykopka i Czaple, że woda nadaje się ponownie do spożycia.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/komunikat-dla-chelch-legi-sedek-przykopki-i-czapli/