Klasy z rozszerzonym językiem angielskim w Nowej Wsi Ełckiej


Gmina Ełk wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów. W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej uruchamiamy nabór do klasy pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim – zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego z dwóch do czterech godzin w wymiarze tygodniowym.

– Rozszerzenie językowe będzie trwało przez cały ośmioletni okres edukacji w szkole podstawowej – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Tak zorganizowany proces dydaktyczny sprzyja skutecznemu opanowaniu sprawności językowych.

Korzyści z rozszerzenia języka angielskiego:
• Dziecko uczy się systematycznie podstawowych elementów języka, buduje swoją motywację;
• symultanicznie poznaje otaczający go świat w języku własnym i obcym, uczy się współpracować z grupą;
• pod opieką nauczyciela w indywidualny i przystępny sposób kształtują się umiejętności językowe każdego ucznia;
• cykliczne konwersacje rozwijają zasób słownictwa i przełamują opory w posługiwaniu się językiem obcym;
• kształci umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku obcym;
• dzięki zwiększonej ilości godzin uczniowie mają możliwość bardzo dobrego przygotowania do egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/klasy-z-rozszerzonym-jezykiem-angielskim-w-nowej-wsi-elckiej/