Jest umowa na kompleks sportowy w Woszczelach


Gmina Ełk podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą: „Budowa infrastruktury sportowej w Woszczelach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

– W przypadku tej inwestycji zastosowany zostanie montaż finansowy ze środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozyskanymi w 2017 roku w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej „Mały Klub 2017” – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Wartość inwestycji to dokładnie 1 412 327,66 zł, zaś dofinansowanie: 828 077,84 zł. Celem głównym projektu, który będzie realizowany od marca 2018 roku jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej, poprzez inwestycję polegająca na przebudowie przyszkolnej infrastruktury sportowej, służącą realizacji zajęć sportowych poprzez utworzenie w pełni wyposażonego kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Woszczelach.

– Poprzez budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej umożliwimy prowadzenie zajęć sportowych na dobrym poziomie – zapowiada Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woszczelach, szkół okolicznych oraz mieszkańcom Gminy Ełk udostępniony zostanie dobrze wyposażony obiekt lekkoatletyczny, pozwalający dzieciom i młodzieży realizować swoje pasje i zainteresowania.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/jest-umowa-na-kompleks-sportowy-w-woszczelach/