Jest jeszcze kilka miejsc na wypoczynek nad morzem i w górach


W Kołobrzegu rozpoczął się pierwszy turnus kolonii dla dzieci rolników z województwa warmińsko-mazurskiego, które Gmina Ełk organizuje z Gminnym Zrzeszeniem LZS w Ełku i Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Pojezierze Ełckie”. Na drugi turnus, który został zaplanowany nad Morzem Bałtyckim w dniach 24 lipca – 3 sierpnia pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Podobnie jak na wypoczynek zaplanowany w górach: Bieszczadach (Lesk) i Tatrach (Zakopane).

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Organizator zapewnia całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Istnieje możliwość udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUS-u za pełną odpłatnością (1200,00zł).

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie internetowej http://www.lzselk.pl oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2019”. Informacje dotyczące letniego wypoczynku można uzyskać pod nr tel. 518 034 640 lub 516 106 667.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/jest-jeszcze-kilka-miejsc-na-wypoczynek-nad-morzem-i-w-gorach/