Inwestuj w siebie i ochronę środowiska


Jeżeli potrzebujesz oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, suszarni na osady ściekowe, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, rekultywacji jeziora, planu ochrony wód itp., lub też zamierzasz usunąć odpady niebezpieczne, w tym zawierające azbest, ewentualnie chcesz zrealizować projekt zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, wykorzystać odpady do celów energetycznych, zrekultywować teren, poprawić efektywność energetyczną swojego budynku poprzez: montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian, wymianę pieca grzewczego, czy też montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii, to możesz uzyskać pomoc w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

WFOŚiGW oferuje:

  • pożyczkę na dogodnych warunkach, bez ukrytych kosztów,
  • preferencyjne i stałe oprocentowanie do 2 % w skali roku,
  • pomoc merytoryczną specjalistów,
  • ewentualną możliwość umorzenia części pożyczki.

Wszystkie informacje dotyczące możliwości sfinansowania Twojej inwestycji można uzyskać w punkcie informacyjnym WFOŚiGW: ul. św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn, tel. 89 522 02 27.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/inwestuj-w-siebie-i-ochrone-srodowiska/