Przyszłym inwestorom Gmina Ełk oferuje:

  • Tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, techniczną, produkcyjną oraz tereny handlowe o pow. zabudowy powyżej 2000 m2. Stworzona zostanie oferta sprzedaży działek o powierzchniach od ok. 0,3 ha do 2,5 ha. I etap sprzedaży planowany jest jesienią i dotyczy gruntów obrębu Przykopka.
  • Przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy możliwe jest wsparcie zatrudnienia polegające m.in. organizacja staży, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy, refundacja składek na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne bezrobotnych. Więcej na stronie internetowej PUP – kliknij tutaj.
  • Rządowy program wspierania inwestycji o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Inwestorzy zagraniczni realizujący nowe inwestycje w Polsce mogą liczyć na wsparcie w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polskiej na lata 2011-2020”, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Celem programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych : motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii, nowoczesnych usług, badawczo-rozwojowym.
    • Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy:
    • Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji:
    Organem udzielającym wsparcia jest Minister Rozwoju, szczegóły na stronie internetowej – kliknij tutaj.
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, działający na terenie Urzędu Gminy Ełk, zapewnia opiekę poinwestycyjną przedsiębiorcy, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z procedurami administracyjnymi w zakresie prowadzonej działalności na terenie gminy Ełk.
image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia