INVEST - Oferty lokalizacyjne


1. OBRĘB KONIECZKI

Powierzchnia                                 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni: 7,6742 ha, na którą składa się:
– działka nr 2861/5 o pow. 0,7011 ha,
– działka nr 2861/6 o pow. 0,5196 ha,
– działka nr 2861/7 o pow. 0,4265 ha,
– działka nr 2861/8 o pow. 0,5178 ha,
– działka nr 2861/9 o pow. 0,4234 ha,
– działka nr 2861/10 o pow. 0,4705 ha,
– działka nr 2861/11 o pow. 0,4187 ha,
– działka nr 2861/12 o pow. 0,4294 ha,
– działka nr 2861/13 o pow. 0,4187 ha,
– działka nr 2861/14 o pow. 0,4471 ha,
– działka nr 2861/15 o pow. 0,5587 ha,
– działka nr 2861/16 o pow. 0,7724 ha,
– działka nr 2861/17 o pow. 0,4303 ha,
– działka nr 2861/18 o pow. 0,4709 ha,
– działka nr 2861/20 o pow. 0,6691 ha stanowi drogę wewnętrzną.

 

Przeznaczenie terenu                  
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Obwodnica Północna” uchwała nr X.98.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Przeznaczenie UH – tereny handlu z dopuszczeniem usług miastotwórczych
– handel detaliczny, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;
– handel hurtowy;
– usługi związane z prowadzeniem stacji diagnostyki samochodowej;
– usługi związane z prowadzeniem warsztatów samochodowych autoryzowanych przez producentów samochodów, o liczbie stanowisk naprawczych nie przekraczającej 4;
– usługi związane z prowadzeniem miejsc obsługi podróżnych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

Teren nieruchomości płaski, kształt regularny, uzbrojenie (w drodze): sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna.

Lokalizacja                                   
Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej DK 16 w granicach administracyjnych miasta Ełk. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane, rolne oraz
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

    

 

 

 

 

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/invest-oferty-lokalizacyjne/