1. OBRĘB KONIECZKI

Powierzchnia                                 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni: 7,6742 ha, na którą składa się:
– działka nr 2861/5 o pow. 0,7011 ha,
– działka nr 2861/6 o pow. 0,5196 ha,
– działka nr 2861/7 o pow. 0,4265 ha,
– działka nr 2861/8 o pow. 0,5178 ha,
– działka nr 2861/9 o pow. 0,4234 ha,
– działka nr 2861/10 o pow. 0,4705 ha,
– działka nr 2861/11 o pow. 0,4187 ha,
– działka nr 2861/12 o pow. 0,4294 ha,
– działka nr 2861/13 o pow. 0,4187 ha,
– działka nr 2861/14 o pow. 0,4471 ha,
– działka nr 2861/15 o pow. 0,5587 ha,
– działka nr 2861/16 o pow. 0,7724 ha,
– działka nr 2861/17 o pow. 0,4303 ha,
– działka nr 2861/18 o pow. 0,4709 ha,
– działka nr 2861/20 o pow. 0,6691 ha stanowi drogę wewnętrzną.

 

Przeznaczenie terenu                  
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Obwodnica Północna” uchwała nr X.98.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Przeznaczenie UH – tereny handlu z dopuszczeniem usług miastotwórczych
– handel detaliczny, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;
– handel hurtowy;
– usługi związane z prowadzeniem stacji diagnostyki samochodowej;
– usługi związane z prowadzeniem warsztatów samochodowych autoryzowanych przez producentów samochodów, o liczbie stanowisk naprawczych nie przekraczającej 4;
– usługi związane z prowadzeniem miejsc obsługi podróżnych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

Teren nieruchomości płaski, kształt regularny, uzbrojenie (w drodze): sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna.

Lokalizacja                                   
Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej DK 16 w granicach administracyjnych miasta Ełk. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane, rolne oraz
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

    

 

 

 

 

2. Szeligi- Buczki

Link do wykazu

Ogłoszenie o przetargu http://elk-ug.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=405502

Powierzchnia                       
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni: 1,9999 ha, wydzielona z działki o powierzchni 10,9903 ha.

Przeznaczenie terenu                         
Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenu wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 04.08.2015 r. dotycząca budowy budynku produkcyjno- magazynowego oraz budynku socjalno- biurowego.
Najważniejsze przesłanki odnośnie gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy:
– szerokość elewacji frontowej budynku produkcyjno- magazynowego: do 49 m.
– szerokość elewacji frontowej budynku socjalno- biurowego: do 29 m.
– wysokość: do 10 m.
– powierzchnia terenów obsługi komunikacyjnej: do 2000 m2

Lokalizacja                                         
Teren zlokalizowany jest na granicy Gminy Ełk i Gminy Miasto Ełk. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne, zabudowane i przeznaczone pod zabudowę objęte Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. droga krajowa nr 16 w odległości 0,4 km., planowana trasa Via Baltica w odległości około 150 m.

   

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia