Dlaczego warto tu inwestować?
Przez Gminę Ełk przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, prowadzące do przejść granicznych:
droga krajowa nr 65– przejście graniczne z Rosja w miejscowości Gołdap
droga krajowa nr 16 – przejście graniczne z Litwą w miejscowości Ogrodniki
droga krajowa 65– przejście graniczne z Białorusią w Bobrownikach
Na terenie Gminy Ełk projektowane są trasy: drogowa Via Baltica i kolejowa Rail Baltica, które stanowić będą transeuropejski korytarz transportowy łączący Warszawę, Kowno, Rygę Tallin oraz Helsinki.

Gmina Ełk posiada tereny inwestycyjne w doskonałej lokalizacji przy granicy z miastem Ełk. Wzdłuż drogi krajowej 65 na północ i południe, tuż przy planowanej trasie Via Baltica, zlokalizowane są grunty o powierzchni ponad 120 ha, dla których opracowywane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, produkcyjną, techniczną, handlową.

Gmina Ełk wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy. W ramach pomocy de minimis planowane jest w przyszłości wdrożenie programów umożliwiających zastosowanie ulg i zwolnień z podatków od nieruchomości i ulg w podatkach od środków transportowych.

 

Gmina w liczbach:

  • Powierzchnia Gminy Ełk: 380 km2
  • Ludność: 11 324
  • Stopa bezrobocia: 14,5
  • Liczba sołectw: 58, miejscowości: 79
  • Powierzchnia lasów: ogółem w hektarach 10238,11
image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia