Informacje o jakości wody


  • Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 26.06.2017 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Woszczele – kliknij tutaj

 

  • Sprawozdanie z badań jakości wody nr 2017/002419 z 29 czerwca 2017 r. – kliknij tutaj 
  • Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z badań wody przeprowadzonych w dniach 11-14 lipca 2017 r. – kliknij tutaj

 

  • Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 30.06.2016 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Woszczele – kliknij tutaj

 

  • Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 30.11.2015 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Woszczele – kliknij tutaj

 

  • Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 30.11.2015 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Wityny – kliknij tutaj
Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/informacje-o-jakosci-wody/