Od 01.01.2018 r. harmonogramy robót drogowych planowanych na każdy tydzień są publikowane w każdy poniedziałek w aktualnościach.

 

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego zawilgocenia gruntu  lub z przyczyn technicznych i bieżących potrzeb interwencyjnych o charakterze pilnym.

OD 18.12.2017 r.

 • Roboty drogowe i interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy

 

PIĄTEK – 15.12.2017 r.
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Prace remontowe: baza ZUG

 

CZWARTEK – 14.12.2017 r.
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Prace remontowe: baza ZUG

 

ŚRODA – 13.12.2017 r.
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Prace remontowe: baza ZUG

 

WTOREK – 12.12.2017 r.
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Prace remontowe: Piaski, baza ZUG

 

PONIEDZIAŁEK – 11.12.2017 r.
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Znaki przystankowe: Nowa Wieś Ełcka
* Prace konserwacyjne placu zabaw: Małkinie

 

PIĄTEK – 08.12.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Prace remontowe: baza ZUG

 

CZWARTEK – 07.12.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Prace remontowe: Woszczele, Mołdzie (świetlica)

 

ŚRODA – 06.12.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Prace porządkowe: Szarek, Bunelka
* Prace remontowe: baza ZUG

 

WTOREK – 05.12.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Prace remontowe: baza ZUG, Chełchy

 

PONIEDZIAŁEK – 04.12.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Roboty interwencyjne: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy
* Prace remontowe: baza ZUG

 

PIĄTEK – 01.12.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Barany – Maleczewo
* Roboty interwencyjne: Konieczki
* Prace porządkowe: Konieczki

 

CZWARTEK – 30.11.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Nowa Wieś Ełcka
* Prace porządkowe: Woszczele

 

ŚRODA – 29.11.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Lega, Mrozy Wielkie
* Roboty interwencyjne: Konieczki
* Prace remontowe: Mrozy Wielkie

 

WTOREK – 28.11.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Szeligi – Buczki
* Roboty interwencyjne: Szeligi – Buczki
* Prace porządkowe i naprawcze: Szeligi – Buczki

 

PONIEDZIAŁEK – 27.11.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Przykopka
* Roboty interwencyjne: Zdunki
* Prace porządkowe: Zdunki, Ciernie, Niekrasy

 

PIĄTEK – 24.11.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Szeligi-Buczki
* Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy

 

CZWARTEK – 23.11.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bajtkowo, Lega
* Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy

 

ŚRODA – 22.11.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mącze
* Wycinka zakrzaczeń: Nowa Wieś Ełcka
* Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy

 

WTOREK – 21.11.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Pistki
* Prace porządkowe: Osiedle Bajkowe
* Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy

 

PONIEDZIAŁEK – 20.11.2017 r.
* Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Regiel
* Przepust: Siedliska
* Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy

 

PIĄTEK – 17.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Siedliska, Straduny
 • Prace porządkowe: Szeligi-Buczki

 

CZWARTEK – 16.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Rękusy, Talusy, Bajtkowo
 • Prace porządkowe: Mrozy Wielkie

 

ŚRODA – 15.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mącze
 • Rębak: Mącze-Mąki

 

WTOREK – 14.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Pistki, Mącze
 • Rębak: Mącze-Mąki

 

PONIEDZIAŁEK – 13.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Regiel
 • Prace remontowe: Suczki
 • Utrzymanie zieleni: Mostołty

 

PIĄTEK – 10.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Pistki
 • Prace porządkowe: Bienie, Mołdzie
 • Malowanie: Chrzanowo

 

CZWARTEK – 09.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Pistki
 • Prace porządkowe: Kałęczyny

 

ŚRODA – 08.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Regiel
 • Prace remontowe: Straduny

 

WTOREK – 07.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Regiel
 • Prace remontowe: Straduny

 

PONIEDZIAŁEK – 06.11.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Barany, Malczewo, Chruściele
 • Prace porządkowe: tereny zielone

 

PIĄTEK – 03.11.2017 r.

 • Prace porządkowe: Bajtkowo

 

CZWARTEK – 02.11.2017 r.

 • Prace remontowe: Straduny
 • Prace porządkowe: Mrozy Wielkie

 

WTOREK – 31.10.2017 r.

 • Wymiana wiat przystankowych: Gmina Ełk
 • Prace remontowe: Straduny

 

PONIEDZIAŁEK – 30.10.2017 r.

 • Wymiana wiat przystankowych: Gmina Ełk
 • Prace remontowe: Straduny

 

PIĄTEK – 27.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze
 • Prace porządkowe: Barany

 

CZWARTEK – 26.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze
 • Wycinka i rębak: Przykopka
 • Prace porządkowe: Przykopka

 

ŚRODA – 25.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze
 • Wycinka i rębak: Zdunki
 • Prace porządkowe: Buniaki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 24.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze
 • Prace porządkowe: Szeligi – Buczki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 23.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze
 • Prace porządkowe: Ruska Wieś
 • Uzupełnianie ubytków: Szeligi – Buczki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PIĄTEK – 20.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze
 • Wycinka i rębak: Śniepie, Ciernie, Niekrasy
 • Roboty interwencyjne: Siedliska
 • Wymiana wiat przystankowych: teren gminy

 

CZWARTEK – 19.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze
 • Wycinka i rębak: Mostołty, Tracze, Szarejki
 • Roboty interwencyjne: Siedliska
 • Wymiana wiat przystankowych: teren gminy

 

ŚRODA – 18.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze
 • Wycinka i rębak, roboty interwencyjne: Siedliska
 • Wymiana wiat przystankowych: teren gminy
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 17.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chruściele, Osiedle Bocianie Gniazdo
 • Wycinka i rębak, roboty interwencyjne: Mrozy Wielkie
 • Wymiana wiat przystankowych: teren gminy
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 16.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: prace wodno-kanalizacyjne
 • Wycinka i rębak, roboty interwencyjne: Konieczki
 • Wymiana wiat przystankowych: teren gminy
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PIĄTEK – 06.10.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Straduny – wiata
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

CZWARTEK – 12.10.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Straduny – wiata
 • Koszenie: Oracze, Wityny
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

ŚRODA – 11.10.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Straduny – wiata
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 10.10.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Straduny – wiata
 • Prace porządkowe: Straduny
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 09.10.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Straduny – wiata
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PIĄTEK – 06.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Barany
 • Prace naprawcze: Chojniak
 • Prace porządkowe: Lega
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

CZWARTEK – 05.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Nowa Wieś Ełcka
 • Prace naprawcze: Nowa Wieś Ełcka, Mąki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

ŚRODA – 04.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Kałęczyny
 • Prace porządkowe: Bajtkowo, Regiel
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 03.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Giże – Brodowo
 • Prace naprawcze: Rymki – Białojany, Siedliska
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 02.10.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mrozy Wielkie, Koziki – Sordachy
 • Koszenie i prace porządkowe: Szeligi – Buczki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PIĄTEK – 29.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Miluki – Konieczki, Talusy, Barany, Malczewo, Nowa Wieś Ełcka
 • Prace porządkowe: Borki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

CZWARTEK – 28.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Oracze, Wityny, Płociczno, Rękusy, Rękusy Kolonia, Lepaki Małe, Lepaki Wielkie, Judziki, Mołdzie
 • Roboty interwencyjne: Woszczele
 • Koszenie, sianie trawy: Woszczele
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

ŚRODA – 27.09.2017 r. 

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Przytuły, Chojniak, Rydzewo, Mąki, Mącze
 • Koszenie: Rękusy
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 26.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Malinówka, Straduny, Karbowskie, Bajtkowo. Pistki, Chrzanowo, Bienie
 • Prace naprawcze: Chełchy
 • Sadzenie drzew: Lega – Sędki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 25.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy, Piaski, Bartosze, Białojany
 • Wycinka: Chruściele, Bajtkowo
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PIĄTEK – 22.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Woszczele
 • Wycinka: Czaple
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

CZWARTEK – 21.09.2017 r.

 • Wycinka: Czaple
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

ŚRODA – 20.09.2017 r.

 • Prace naprawcze: Karbowskie
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 19.09.2017 r.

 • Wycinka: Mąki, Rostki Bajtkowskie
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 18.09.2017 r.

 • Prace porządkowe i naprawcze: Siedliska
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PIĄTEK – 15.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Podgrodzie, Osiedle Bocianie Gniazdo, Chruściele
 • Koszenie: Mąki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

CZWARTEK – 14.09.2017 r.

 • Prace naprawcze: Sajzy
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

ŚRODA – 13.09.2017 r.

 • Prace porządkowe: Szeligi
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 12.09.2017 r.

 • Koszenie: Lega
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 11.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Nowa Wieś Ełcka
 • Prace porządkowe: Nowa Wieś Ełcka

 

PIĄTEK – 08.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Nowa Wieś Ełcka
 • Koszenie: Nowa Wieś Ełcka

 

CZWARTEK – 07.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Nowa Wieś Ełcka
 • Koszenie: Barany, Koziki, Sordachy
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

ŚRODA – 06.09.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Sajzy
 • Koszenie: Mołdzie
 • Prace naprawcze: Mrozy Wielkie
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 05.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chruściele, Osiedle Bocianie Gniazdo
 • Koszenie: Bajtkowo, Mostołty
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 04.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Barany, Maleczewo
 • Koszenie: POHZ, Szarek
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PIĄTEK – 01.09.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Śniepie, Borki
 • Roboty interwencyjne: Konieczki
 • Koszenie: Ruska Wieś, Pistki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

CZWARTEK – 31.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze, ul. Poziomkowe Wzgórze
 • Roboty interwencyjne: Konieczki
 • Koszenie: Bartosze, Buniaki, Talusy
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

ŚRODA – 30.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Ciernie – Niekrasy
 • Roboty interwencyjne: Sajzy
 • Koszenie: Mołdzie, Lepaki, Judziki
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 29.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Malinówka (droga do przepompowni)
 • Koszenie: Chrzanowo, Bienie
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 28.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Malinówka (droga do przepompowni)
 • Prace naprawcze, koszenie: Siedliska
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PIĄTEK – 25.08.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Konieczki
 • Koszenie: Konieczki
 • Prace naprawcze: Straduny

 

CZWARTEK – 24.08.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Konieczki
 • Koszenie: Woszczele
 • Prace remontowe: Straduny

 

ŚRODA – 23.08.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Sajzy
 • Prace naprawcze” Straduny
 • Koszenie: Sajzy

 

WTOREK – 22.08.2017 r.

 • Prace naprawcze: Straduny
 • Koszenie: Rożyńsk

 

PONIEDZIAŁEK – 21.08.2017 r.

 • Prace naprawcze: Straduny
 • Koszenie: Oracze, Wityny

 

PIĄTEK – 18.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Giże- Koziki.
 • Koszenie: Krokocie, Miluki
 • Prace naprawcze: Straduny

 

CZWARTEK – 17.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Oracze
 • Koszenie: Straduny
 • Prace remontowe: Straduny

 

ŚRODA – 16.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Szeligi-Buczki
 • Koszenie: Chełchy, Przykopka

 

PONIEDZIAŁEK – 14.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Czaple
 • Rębak: Czaple
 • Koszenie: Płociczno

 

PIĄTEK – 11.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy
 • Roboty interwencyjne: Mącze
 • Koszenie i prace remontowe: Mrozy Wielkie

 

CZWARTEK – 10.08.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Straduny
 • Koszenie: Koziki, Sordachy, Kałęczyny

 

ŚRODA – 09.08.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Osiedle Bajkowe
 • Koszenie: Regiel, Regielnica

 

WTOREK – 08.08.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Mrozy Wielkie
 • Koszenie: Nowa Wieś Ełcka, Szosa Bajtkowska

 

PONIEDZIAŁEK – 07.08.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Bajtkowo, Nowa Wieś Ełcka
 • Koszenie: Mostołty, Suczki, Zdedy, Białojany, Bunelka

 

PIĄTEK – 04.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy
 • Roboty interwencyjne: Małkinie
 • Koszenie: Karbowskie. Bajtkowo
 • Rębak: Karbowskie
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

CZWARTEK – 03.08.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Bartosze
 • Koszenie: Oracze
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

ŚRODA – 02.08.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Lega
 • Koszenie i rębak: Siedliska
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

WTOREK – 01.08.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Szeligi, Buczki
 • Równiarka: Suczki
 • Koszenie: Malinówka
 • Rębak: Malinówka
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PONIEDZIAŁEK – 31.07.2017 r.

 • Roboty interwencyjne: Barany, Chruściele
 • Koszenie: Rękusy
 • Rębak: Rękusy
 • Prace remontowe: świetlica Bartosze

 

PIĄTEK – 28.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Giże – Brodowo
 • Koszenie: Borki
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

CZWARTEK – 27.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sędki
 • Koszenie: Borki
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

ŚRODA – 26.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sędki
 • Roboty interwencyjne: Bartosze
 • Koszenie i rębak: Siedliska
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

WTOREK – 25.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Konieczki
 • Równiarka: Suczki
 • Koszenie i montaż barierek: Mrozy Wielkie
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

PONIEDZIAŁEK – 24.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Konieczki, Czaple – Świdry
 • Koszenie: Chruściele, Bocianie Gniazdo, Barany
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

PIĄTEK – 21.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy, Konieczki
 • Koszenie: Rydzewo, Chojniak, Przytuły, Janisze
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

CZWARTEK – 20.07.2017 r. 

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Konieczki
 • Koszenie: Sajzy, Oracze
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

ŚRODA – 19.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sędki
 • Roboty interwencyjne: Bartosze
 • Koszenie: Bajtkowo, Śniepie, Ciernie
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

WTOREK – 18.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Siedliska, Śniepie
 • Równiarka: Suczki
 • Koszenie i wycinka: Karbowskie
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

PONIEDZIAŁEK – 17.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Siedliska
 • Koszenie: Nowa Wieś Ełcka
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

PIĄTEK – 14.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy, Sędki
 • Koszenie: Sordachy, Koziki
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

CZWARTEK – 13.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sędki
 • Koszenie: Sędki, Lega, Chełchy
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

ŚRODA – 12.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Konieczki
 • Roboty interwencyjne: Bartosze
 • Koszenie: Szeligi, Buczki
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

WTOREK – 11.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Śniepie
 • Równiarka: Suczki
 • Koszenie: Miłki, Płociczno, Barany
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

PONIEDZIAŁEK – 10.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Woszczele
 • Koszenie: Rymki, Mostołty, Białojany, Zdedy
 • Prace remontowe: szkoła Rękusy

 

PIĄTEK – 07.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy, Konieczki
 • Koszenie: Chruściele. Maleczewo, Szarek, Szarejki

 

CZWARTEK – 06.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Konieczki
 • Koszenie: Mrozy Wielkie
 • Prace porządkowe: Mrozy Wielkie

 

ŚRODA – 05.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Białojany – Zdedy
 • Roboty interwencyjne: Bartosze
 • Koszenie: Mrozy Wielkie

 

WTOREK – 04.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Białojany – Zdedy
 • Równiarka: Suczki
 • Koszenie: Straduny, Siedliska

 

PONIEDZIAŁEK – 03.07.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bobry
 • Koszenie: Ruska Wieś, Talusy

 

PIĄTEK – 30.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Ciernie – Niekrasy
 • Wycinka zakrzaczeń: Nowa Wieś Ełcka, Maleczewo
 • Prace porządkowe: Mrozy Wielkie

 

CZWARTEK – 29.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mącze
 • Wycinka: Karbowskie
 • Prace naprawcze: Sajzy

 

ŚRODA – 28.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mącze
 • Koszenie: Sajzy, Malinówka, Piaski

 

WTOREK – 27.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Szarek – Chruściele
 • Koszenie: Regiel
 • Prace porządkowe: Borki

 

PONIEDZIAŁEK – 26.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Szarek – Chruściele, Chrzanowo
 • Koszenie: Chojniak
 • Prace porządkowe: Mostołty

 

PIĄTEK – 23.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chruściele, Sajzy
 • Koszenie: Szosa Bajtkowska, Rostki Bajtkowskie, Karbowskie, Ciernie

 

CZWARTEK – 22.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chruściele
 • Koszenie: Mostołty, Pistki

 

ŚRODA – 21.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Osiedle Bocianie Gniazdo
 • Prace porządkowe: Rożyńsk
 • Koszenie: Rożyńsk

 

WTOREK – 20.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Osiedle Podgrodzie
 • Równanie: Suczki
 • Koszenie: Przykopka, Sędki

 

PONIEDZIAŁEK – 19.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Siedliska
 • Koszenie: Chruściele, Osiedle Elfów

 

PIĄTEK – 16.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chełchy
 • Koszenie: Mącze, Mąki

 

ŚRODA – 14.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Siedliska
 • Koszenie: Koziki, Sordachy

 

WTOREK – 13.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy
 • Równanie: Suczki
 • Koszenie: Woszczele, Płociczno

 

PONIEDZIAŁEK – 12.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy
 • Koszenie: Sędki, Szeligi

 

PIĄTEK – 09.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy
 • Prace drogowe: Przytuły
 • Koszenie: POHZ, Podgrodzie, Rymki, Mostołty kolonia

 

CZWARTEK – 08.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Rydzewo
 • Koszenie: Regielnica, Kałęczyny, Koziki

 

ŚRODA – 07.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy
 • Koszenie: Nowa Wieś Ełcka

 

 WTOREK – 06.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy
 • Równanie: Suczki
 • Koszenie: Lega, Chełchy

 

PONIEDZIAŁEK – 05.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Podgrodzie
 • Koszenie: Bajtkowo, Karbowskie, Ciernie

 

PIĄTEK – 02.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy,
 • Koszenie: Mołdzie, Lepaki.

 

CZWARTEK – 01.06.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Podgrodzie, Rydzewo,
 • Koszenie: Mołdzie, Lepaki.

 

ŚRODA – 31.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Siedliska, Podgrodzie,
 • Koszenie: Małkinie, Bienie.

 

WTOREK – 30.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bajtkowo, OSP Szeligi, Buczki,
 • Równanie dróg: Suczki,
 • Koszenie: Bartosze, Siedliska.

 

PONIEDZIAŁEK – 29.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Nowa Wieś Ełcka, Bajtkowo,
 • Koszenie: Rożyńsk,
 • Prace porządkowe na plaży: Regiel.

 

PIĄTEK – 26.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy, Nowa Wieś Ełcka, Bajtkowo,
 • Koszenie: Buczki, Szeligi.

 

CZWARTEK – 25.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Nowa Wieś Ełcka, Judziki,
 • Koszenie: Barany.

 

ŚRODA – 24.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Nowa Wieś Ełcka, Regiel,
 • Koszenie, wycinka, prace na parkingu: Rękusy.

 

WTOREK – 23.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu:Koziki-Sordachy, Siedliska,
 • Równiarka: Suczki,
 • Wycinka zakrzaczeń, zrębkowanie (rębak): Białojany, Suczki.

 

PONIEDZIAŁEK – 22.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Koziki-Sordachy, Siedliska,
 • Koszenie: Nowa Wieś Ełcka,
 • Prace porządkowe na plaży: Regiel.

 

PIĄTEK – 19.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy, Siedliska (remont dróg z funduszu sołeckiego),
 • Konserwacja pomostu: Mrozy Wielkie,
 • Prace porządkowe: Sordachy.

 

CZWARTEK – 18.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Przytuły, Siedliska (remont dróg z funduszu sołeckiego),
 • Koszenie: Mrozy Wielkie,
 • Uzupełnianie ubytków w drogach: Mrozy Wielkie.

 

ŚRODA – 17.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze, Lega, Sędki, Siedliska (remont dróg z funduszu sołeckiego),
 • Prace konserwacyjne i malowanie ławek: Sajzy,
 • Koszenie: Regiel.

 

WTOREK – 16.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze, Lega, Sędki,
 • Koszenie: Oracze, Wityny,
 • Przycinka drzew: Nowa Wieś Ełcka, Maleczewo.

 

PONIEDZIAŁEK – 15.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Bartosze, Krokocie-Chełchy,
 • Koszenie: Kałęczyny,
 • Sadzenie drzew: Chrzanowo.

 

PIĄTEK – 12.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy, Lega, Sędki,
 • Prace porządkowe: Sajzy,
 • Pace porządkowe: Nowa Wieś Ełcka.

 

CZWARTEK – 11.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Przykopka, Chełchy,
 • Roboty drogowe, uzupełnienie ubytków w drodze i naprawa przepustu: Lega,
 • Wycinka zakrzaczeń, ułożenie płytek w punkcie odbioru odpadów: Ełk Osada.

 

ŚRODA – 10.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chruściele, Osiedle Bocianie Gniazdo,
 • Wycinka zakrzaczeń: Konieczki,
 • Konserwacja placów zabaw na terenie gminy.

 

WTOREK – 09.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chruściele, Osiedle Bocianie Gniazdo,
 • Wycinka zakrzaczeń: Regiel,
 • Konserwacja placów zabaw na terenie gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 08.05.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mąki, Mącze,
 • Wycinka zakrzaczeń: Regiel,
 • Konserwacja placów zabaw na terenie gminy.

 

PIĄTEK – 28.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chruściele,
 • Zrębkowanie (rębak): Chojniak,
 • Prace porządkowe: Chojniak.

 

CZWARTEK – 27.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Ruska Wieś-Mołdzie,
 • Zrębkowanie (rębak): Chojniak,
 • Prace porządkowe: Chojniak.

 

ŚRODA – 26.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mąki, Mącze, Osiedle Bocianie Gniazdo,
 • Zrębkowanie (rębak): Borki,
 • Prace porządkowe: Borki.

 

WTOREK – 25.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Zdedy, Białojany, Rymki,
 • Zrębkowanie (rębak): Borki,
 • Prace porządkowe: Borki.

 

PONIEDZIAŁEK – 24.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Oracze, Zdunki, Bobry,
 • Zrębkowanie (rębak): Bartosze,
 • Prace remontowe w szkole: Straduny.

 

PIĄTEK – 21.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Barany – Maleczewo, Karbowskie,
 • Prace naprawcze: Pistki,
 • Przegląd i naprawy placów zabaw na terenie gminy.

 

CZWARTEK – 20.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Małkinie, Podgrodzie, Oś. Bocianie Gniazdo, Nowa Wieś- Barany,
 • Karczowanie, zbieranie skarp: Talusy,
 • Prace remontowo-naprawcze na terenie gminy.

 

ŚRODA – 19.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Kałęczyny, Regiel, Ciernie, Niekrasy,
 • Karczowanie, zrębkowanie (rębak): Talusy,
 • Przegląd i naprawy placów zabaw na terenie gminy.

 

WTOREK – 18.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Regiel, Śniepie,
 • Uzupełnianie ubytków w drogach: Lega,
 • Przegląd i naprawy placów zabaw na terenie gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 17.04.2017 r. – wolne

 

PIĄTEK – 14.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chruściele, Osiedle Bocianie Gniazdo,
 • Instalacja tablic informacyjnych na terenie gminy.
 • Zrębkowanie (rębak): Pistki.

 

CZWARTEK – 13.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Podgrodzie.
 • Zrębkowanie: Lega.

 

ŚRODA – 12.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Koziki, Sordachy, Giże, Brodowo.
 • Zrębkowanie (rębak): Lega,
 • Uzupełnianie ubytków w drogach: Lega.

 

WTOREK – 11.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Koziki, Sordachy, Giże, Brodowo,
 • Karczowanie: Nowa Wieś Ełcka,
 • Prace konserwacyjne na placach zabaw w gminie,
 • Montaż tablic informacyjnych na terenie gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 10.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mrozy, Przytuły, Siedliska, Rękusy, Talusy, Ruska Wieś, Mołdzie,
 • Karczowanie: Nowa Wieś Ełcka,
 • Prace konserwacyjne na placach zabaw w gminie.

 

PIĄTEK – 07.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Straduny,
 • Instalacja tablic informacyjnych na terenie gminy,
 • Prace porządkowe: Pistki.

 

CZWARTEK – 06.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Malinówka, Straduny,
 • Zrębkowanie (rębak): Straduny,
 • Prace naprawcze: Straduny.

 

ŚRODA – 05.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: sołectwo Piaski,
 • Zrębkowanie (rębak): Straduny.

 

WTOREK – 04.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: sołectwo Piaski,
 • Prace porządkowe: Straduny,
 • Prace remontowe (szkoła): Straduny.

 

PONIEDZIAŁEK – 03.04.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Sajzy,
 • Zrębkowanie (rębak): Straduny,
 • Prace remontowe (szkoła): Straduny.

 

PIĄTEK – 31.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Straduny,
 • Prace porządkowe: Straduny.

 

CZWARTEK – 30.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Straduny,
 • Zrębkowanie (rębak): Straduny,
 • Prace naprawcze: Straduny.

 

ŚRODA – 29.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Straduny,
 • Prace porządkowe: Straduny.

 

WTOREK – 28.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Straduny,
 • Prace porządkowe: Straduny.

 

PONIEDZIAŁEK – 27.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Straduny,
 • Zrębkowanie (rębak): Straduny.

 

PIĄTEK – 24.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mrozy Wielkie,
 • Prace porządkowe: Ruska Wieś,
 • Prace porządkowe: Szosa Bajtkowska.

 

CZWARTEK – 23.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Przykopka, Krokocie,
 • Zrębkowanie (rębak): Lega,
 • Prace naprawcze: Lega.

 

ŚRODA – 22.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Chełchy, Czaple, Świdry,
 • Prace porządkowe: Bartosze.

 

WTOREK – 21.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mołdzie, Ruska Wieś, Lepaki,
 • Prace porządkowe: Przykopka.

 

PONIEDZIAŁEK – 20.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mącze, Szarek, Kabrowskie,
 • Zrębkowanie (rębak): Bajtkowo.

 

PIĄTEK – 17.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Mącze – Szarek,
 • Prace porządkowe: Regiel.

 

CZWARTEK – 16.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Niekrasy-Ciernie, Karbowskie,
 • Prace naprawcze: Mostołty.

 

ŚRODA – 15.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Przytuły, Oracze, Wityny,
 • Prace porządkowe: Judziki.

 

WTOREK – 14.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Malinówka, Straduny,
 • Prace porządkowe: Talusy.

 

PONIEDZIAŁEK – 13.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Woszczele, Sajzy, Piaski.
 • Zrębkowanie (rębak): Nowa Wieś Ełcka, Pistki, Talusy.

 

PIĄTEK – 10.03.2017 r.

 • Prace porządkowe: Borki.

 

CZWARTEK – 09.03.2017 r.

 • Prace porządkowe: Bobry.

 

ŚRODA – 08.03.2017 r.

 • Prace porządkowe: Judziki.

 

WTOREK – 07.03.2017 r.

 • Prace remontowe na terenie Gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 06.03.2017 r.

 • Prace remontowe na terenie Gminy.

 

PIĄTEK – 03.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Konieczki,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

CZWARTEK – 02.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Koziki-Sordachy,
 • Prace porządkowe: Regiel.

 

ŚRODA – 01.03.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Koziki-Sordachy,
 • Prace porządkowe: Regiel.

 

WTOREK – 28.02.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Przykopka,
 • Zrębkowanie (rębak): Nowa Wieś Ełcka.

 

PONIEDZIAŁEK – 27.02.2017 r.

 • Roboty drogowe z użyciem sprzętu: Rękusy,
 • Zrębkowanie (rębak): Pistki.

 

PIĄTEK – 17.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

CZWARTEK – 16.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

ŚRODA – 15.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

WTOREK – 14.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 13.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

PIĄTEK – 10.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

CZWARTEK – 09.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

ŚRODA – 08.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

WTOREK – 07.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 06.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

PIĄTEK – 03.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

CZWARTEK – 02.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

ŚRODA – 01.02.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

WTOREK – 31.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 30.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

PIĄTEK – 27.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

CZWARTEK – 26.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

ŚRODA – 25.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

WTOREK – 24.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Siedliska.

 

PONIEDZIAŁEK – 23.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Oracze, Wityny.

 

PIĄTEK – 20.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Oracze, Wityny.

 

CZWARTEK – 19.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Oracze, Wityny.

 

ŚRODA – 18.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Rydzewo.

 

WTOREK – 17.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Rydzewo.

 

PONIEDZIAŁEK – 16.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Chojniak.

 

PIĄTEK – 13.01.2017 r.

 • Zrębkowanie (rębak): Siedliska.

 

CZWARTEK – 12.01.2017 r.

 • Zrębkowanie (rębak): Siedliska,
 • Prace remontowe: Bartosze.

 

ŚRODA – 11.01.2017 r.

 • Zrębkowanie (rębak): Mostołty – Rymki,
 • Prace remontowe: Bartosze.

 

WTOREK – 10.01.2017 r.

 • Zrębkowanie (rębak): Białojany, Mostołty, Rymki,
 • Prace remontowe: Bartosze.

 

PONIEDZIAŁEK – 09.01.2017 r.

 • Zrębkowanie (rębak): POHZ,
 • Prace remontowe: Szosa Bajtkowska.

 

PIĄTEK – 06.01.2017 r.

 • Remont dróg: Chruściele.

 

CZWARTEK – 05.01.2017 r.

 • Zrębkowanie (rębak): Regiel, Kałęczyny,
 • Prace remontowe: Bartosze.

 

ŚRODA – 04.01.2017 r.

 • Zrębkowanie (rębak): Regiel, Kałeczyny,
 • Prace remontowe: Bartosze.

 

WTOREK – 03.01.2017 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 02.01.2017 r.

 • Prace porządkowe na terenie gminy.

 

PIĄTEK – 23.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Siedliska.

 

CZWARTEK – 22.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Kałeczyny, Regiel,
 • Prace naprawcze w obiektach administrowanych przez gminę.

 

ŚRODA – 21.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Prace naprawcze w świetlicach gminnych.

 

WTOREK – 20.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Prace naprawcze w świetlicach gminnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 19.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Mrozy Wielkie,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie.

 

PIĄTEK – 16.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Rydzewo.

CZWARTEK – 15.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Rydzewo.

 

ŚRODA – 14.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Rydzewo,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie.

 

WTOREK – 13.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Siedliska.

 

PONIEDZIAŁEK – 12.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Zrębkowanie (rębak): Siedliska,
 • Prace remontowo – porządkowe: Mrozy Wielkie.

 

PIĄTEK – 09.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Siedliska.

 

CZWARTEK – 08.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Siedliska.

 

ŚRODA – 07.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Giże, Kałęczyny.

 

WTOREK – 06.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Giże, Kałęczyny.

 

PONIEDZIAŁEK – 05.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowo – porządkowe: Mrozy Wielkie.

 

PIĄTEK – 02.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Sordachy-Koziki.

 

CZWARTEK – 01.12.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Sordachy-Koziki.

 

ŚRODA – 30.11.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Prace porządkowe: Konieczki.

 

WTOREK – 29.11.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace remontowo-porządkowe: Konieczki,
 • Zrębkowanie (rębak): Mrozy Wielkie.

 

PONIEDZIAŁEK – 28.11.2016 r.

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • Prace porządkowe, zrębkowanie (rębak): Ełk Osada,
 • Prace remontowo – porządkowe: Mrozy Wielkie.

 

 

PIĄTEK – 25.11.2016 r.

 • Remonty dróg: Bajtkowo – Śniepie,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Rydzewo.

 

CZWARTEK – 24.11.2016 r.

 • Remonty dróg: Buczki – Mrozy Wielkie,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Rydzewo.

 

ŚRODA – 23.11.2016 r.

 • Remonty dróg: Malczewo – Barany,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 •  Prace porządkowe: Szarejki, Lepaki.

 

WTOREK – 22.11.2016 r.

 • Remont dróg: Rękusy – Rękusy Kolonia,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Mrozy Wielkie.

 

PONIEDZIAŁEK – 21.11.2016 r.

 • Remont dróg: Talusy – Talusy Kolonia,
 • Prace remontowe: Nowa Wieś Ełcka (biblioteka),
 • Prace remontowo -porządkowe: Rożyńsk.

 

 

PIĄTEK – 18.11.2016 r.

 • Zrębkowanie (rębak): Rękusy,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie.

 

CZWARTEK – 17.11.2016 r.

 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie,
 • Prace porządkowe: Straduny.

 

ŚRODA – 16.11.2016 r.

 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Prace porządkowe: Bajtkowo, Rostki Bajtkowskie.

 

WTOREK – 15.11.2016 r.

 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Bajtkowo, Śniepie.

 

PONIEDZIAŁEK – 14.11.2016 r.

 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie,
 • Zrębkowanie (rębak): Bajtkowo-Śniepie.

 

PIĄTEK – 11.11.2016 r. – WOLNE

 

CZWARTEK – 10.11.2016 r.

 • Remont dróg: Mrozy Wielkie,
 • Prace remontowe: Mrozy Wielkie.

 

ŚRODA – 09.11.2016 r.

 • Remont drogi: Talusy,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie.

 

WTOREK – 08.11.2016 r.

 • Remont dróg: Woszczele,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie.

 

PONIEDZIAŁEK – 07.11.2016 r.

 • Remont dróg: Mołdzie – Ruska Wieś,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mrozy Wielkie.

 

 

 PIĄTEK – 04.11.2016 r.

 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Niekrasy,
 • Prace porządkowe: Niekrasy.

 

CZWARTEK – 03.11.2016 r.

 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Chełchy.

 

ŚRODA – 02.11.2016 r.

 • Prace remontowo-porządkowe: Barosze,
 • Prace remontowo-porządkowe: Mostołty.

 

WTOREK – 01.11.2016 r. – WOLNE

 

PONIEDZIAŁEK – 31.10.2016 r.

 • Prace porządkowe i wykaszanie poboczy: Mołdzie.

 

PIĄTEK – 28.10.2016 r.

 • Remonty dróg: Mołdzie – Talusy,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Mołdzie.
 • Prace porządkowe: Mołdzie.

 

CZWARTEK – 27.10.2016 r.

 • Remonty dróg: Mołdzie – Ruska Wieś,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Mrozy Wielkie.

 

ŚRODA – 26.10.2016 r.

 • Remonty dróg: Mołdzie,  
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Mrozy Wielkie.

 

WTOREK – 25.10.2016 r.

 • Remonty dróg: Siedliska,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Oracze Kolonia,
 • Prace porządkowe: Oracze Kolonia.

 

PONIEDZIAŁEK – 24.10.2016 r.

 • Remonty dróg: Bartosze – Judziki, 
 • Prace porządkowe: Oracze Kolonia,
 • Wykaszanie poboczy: Oracze Kolonia.

 

PIĄTEK – 21.10.2016 r.

 • Remont dróg: Brodowo,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Ełk-Osada,
 • Prace porządkowe: Ełk-Osada.

 

CZWARTEK – 20.10.2016 r.

 • Remont dróg: Brodowo,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Talusy.

 

ŚRODA – 19.10.2016 r.

 • Remont drogi: Oracze,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Talusy.

 

WTOREK – 18.10.2016 r.

 • Remont dróg: Bocianie Gniazdo,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Mołdzie,
 • Prace porządkowe: Mołdzie.

 

PONIEDZIAŁEK – 17.10.2016 r.

 • Remont dróg: Bocianie Gniazdo,
 • Prace porządkowe: Mołdzie,
 • Wykaszanie poboczy: Mołdzie.

 

PIĄTEK 14.10.2016 r.

 • Remont dróg: Chruściele,
 • Prace porządkowe: Krokocie,
 • Prace porządkowe: Nowa Wieś Ełcka.

 

CZWARTEK – 13.10.2016 r.

 • Remont drogi z Funduszu Sołeckiego: Szarek,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Koziki-Sordachy.

 

ŚRODA – 12.10.2016 r.

 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Koziki-Sordachy.

 

WTOREK – 11.10.2016 r.

 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Piaski.

 

PONIEDZIAŁEK – 10.10.2016 r.

 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Piaski.

 

 

PIĄTEK 07.10.2016 r.

 • Remont drogi: Nowa Wieś Ełcka (ul. Sportowa),
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Szeligi, Buczki;
 • Prace porządkowe: Szeligi, Buczki.

 

CZWARTEK – 06.10.2016 r.

 • Remont dróg: Talusy;
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Bajtkowo, Śniepie.

 

ŚRODA – 05.10.2016 r.

 • Remont dróg: Rymki – Zdedy;
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Bajtkowo, Śniepie.

 

WTOREK – 04.10.2016 r.

 • Remont dróg: Białojany – Bajtkowo;
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Giże, Kałęczyny.

 

PONIEDZIAŁEK – 03.10.2016 r.

 • Remont dróg: Mącze – Białojany;
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Giże, Kałęczyny.

 

PIĄTEK – 30.09.2016 r.

 • Remont drogi: Konieczki,
 • Wykaszanie poboczy: Bartosze,
 • Prace porządkowe: Bartosze. 

 

CZWARTEK – 29.09.2016 r.

 • Remont drogi: Ciernie – Niekrasy,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Ruska Wieś, Talusy.

 

ŚRODA – 28.09.2016 r.

 • Remont drogi: Nowa Wieś Ełcka,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Oracze,
 • Prace porządkowe: Oracze.

 

WTOREK – 27.09.2016 r.

 • Remont drogi: Płociczno,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Oracze.

 

PONIEDZIAŁEK – 26.09.2016 r.

 • Remont drogi: Miluki, 
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Przykopka, Chełchy,
 • Prace porządkowe: Przykopka, Chełchy.

 

PIĄTEK 23.09.2016 r.

 • Remonty dróg: Buczki, Szeligi.

 

CZWARTEK – 22.09.2016 r.

 • Remonty dróg: Woszczele.

 

ŚRODA – 21.09.2016 r.

 • Remonty dróg: Konieczki.

 

WTOREK – 20.09.2016 r.

 • Remonty dróg: Miluki, Konieczki,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Mrozy Wielkie.

 

PONIEDZIAŁEK – 19.09.2016 r.

 • Remont dróg: Szarejki, Malinówka,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Ełk Osada
 • Prace porządkowe: Ełk Osada.

 

 

PIĄTEK 16.09.2016 r.

 • Zbieranie skarp: Borki,
 • Prace porządkowe: Karbowskie,
 • Prace porządkowe: Osiedle Elfów.

 

CZWARTEK – 15.09.2016 r.

 • Zbieranie skarp: Borki,
 • Wykaszanie poboczy: Karbowskie.

 

ŚRODA – 14.09.2016 r.

 • Zbieranie skarp: Mostołty Kolonia,
 •  Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Piaski.

 

WTOREK – 13.09.2016 r.

 •  Zbieranie skarp Mostołty Kolonia
 •  Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Piaski.

 

PONIEDZIAŁEK – 12.09.2016 r.

 •  Zbieranie skarp Mostołty Kolonia

 

PIĄTEK – 09.09.2016 r.

 • Roboty drogowe, remont drogi: Straduny,
 • Prace porządkowe: Straduny.

 

CZWARTEK – 08.09.2016 r.

 • Roboty drogowe, remont drogi: Straduny,
 • Prace porządkowe: Straduny.

 

ŚRODA – 07.09.2016 r.

 • Roboty drogowe, remont drogi: Mąki – Nowa Wieś Ełcka,
 • Wykaszanie poboczy (zrębkowanie): Chełchy, Sędki, Lega,
 • Wykaszanie poboczy: Mrozy Wielkie.

 

WTOREK – 06.09.2016 r.

 • Roboty drogowe, remont drogi Kabrowskie – Karbowskie Kolonia,
 • Wykaszanie poboczy (zrębkowanie): Karbowskie.

 

PONIEDZIAŁEK – 05.09.2016 r.

 • Roboty drogowe, remont drogi Barany – Malczewo,
 • Prace porządkowe i naprawcze: Barany,
 • Prace porządkowe i naprawcze: Ruska Wieś.

 

PIĄTEK 02.09.2016 r.

 • Prace z Funduszu Sołeckiego 2016 r.: Ciernie – Niekrasy,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Piaski, Rydzewo.

 

CZWARTEK – 01.09.2016 r.

 • Prace z Funduszu Sołeckiego na 2016 r.: Bobry – Zdunki,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Szarejki, Mącze,
 • Wykaszanie poboczy: Sordachy, Koziki.

 

ŚRODA – 31.08.2016 r.

 • Dowóz kruszywa: Regiel, Regiel Kolonia,
 • Wykaszanie poboczy: Rękusy, 
 • Wykaszanie poboczy: Bajtkowo.

 

WTOREK – 30.08.2016 r.

 • Dowóz kruszywa: Kałęczyny Kolonia,
 • Wykaszanie poboczy: Regiel,
 • Wykaszanie poboczy: Ruska Wieś.

 

PONIEDZIAŁEK – 29.08.2016 r.

 • Korytowanie drogi: Zdunki,
 • Wykaszanie poboczy: Siedliska,
 • Wykaszanie poboczy: Rymki.

 

PIĄTEK 26.08.2016 r.

 • Roboty drogowe: Kałęczyny – Regiel,
 • Prace porządkowe: Kałęczyny,
 • Prace porządkowe: Giże.

 

CZWARTEK – 25.08.2016 r.

 • Roboty drogowe: Giże – Brodowo,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Piaski,
 • Prace porządkowo-naprawcze: Sajzy.

 

ŚRODA – 24.08.2016 r.

 • Zbieranie skarp na drodze gminnej: Kałęczyny,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Oracze,
 • Wykaszanie poboczy: Rękusy.

 

WTOREK – 23.08.2016 r.

 • Zbieranie skarp na drodze gminnej: Kałęczyny,
 • Prace porządkowe, zrębkowanie: Bajtkowo,
 • Prace porządkowo-naprawcze: Nowa Wieś Ełcka.

 

PONIEDZIAŁEK – 22.08.2016 r.

 • Prace porządkowe, zrębkowanie: Ruska Wieś,
 • Wykaszanie poboczy, prace porządkowe: Bartosze.

 

PIĄTEK – 29.07.2016 r.

 • Wykaszanie poboczy: Rymki, Białojany,
 • Wykaszanie poboczy: Mrozy Wielkie.

 

CZWARTEK – 28.07.2016 r.

 • Wykaszanie poboczy: Mostołty,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Bajtkowo.

 

ŚRODA – 27.07.2016 r.

 • Wykaszanie poboczy: Bartosze,
 • Wykaszanie poboczy: Ruska Wieś.

 

 WTOREK – 26.07.2016 r.

 • Prace porządkowe: Woszczele, Szeligi,
 • Wykaszanie poboczy: Przykopka.

 

PONIEDZIAŁEK – 25.07.2016 r.

 • Prace porządkowe: Woszczele,
 • Wykaszanie poboczy: Buczki.

 

 PIĄTEK 22.07.2016 r.

 • Zrębkowanie: Bajtkowo,
 • Remont świetlicy: Bartosze.

 

CZWARTEK – 21.07.2016 r.

 • Zrębkowanie: Bajtkowo,
 • Remont świetlicy: Bartosze.

 

ŚRODA – 20.07.2016 r.

 • Zrębkowanie: Białojany,
 • Remont świetlicy: Bartosze.

 

WTOREK – 19.07.2016 r.

 • Prace porządkowe: Białojany, Rymki, Szarejki,
 • Prace naprawcze: Mostołty.

 

PONIEDZIAŁEK – 18.07.2016 r.

 • Prace porządkowe: Bajtkowo, Białojany,
 • Prace naprawcze: Mostołty.

 

PIĄTEK – 15.07.2016 r.

 • Wykonanie nasypu pod przystanek (kontynuacja prac):  Oracze,
 • Wykaszanie poboczy:  Rymki, Białojany,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Mąki (droga ze wsi Szarek w kierunku Mącze).

 

CZWARTEK – 14.07.2016 r.

 • Wykonanie nasypu pod przystanek:  Oracze,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Mrozy Wielkie,
 • Wykaszanie poboczy:  Straduny.

 

ŚRODA – 13.07.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Straduny,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie:  Rydzewo,
 • Wykaszanie poboczy:  Siedliska.

 

WTOREK – 12.07.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Straduny,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Rydzewo,
 • Wykaszanie poboczy: Przykopka.

 

PONIEDZIAŁEK – 11.07.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Szarek,
 •  Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Sajzy, Piaski,
 • Wykaszanie poboczy: Rożyńsk, przewiezienie płyt chodnikowych z pętli MZK do Bartosz.

 

PIĄTEK 08.07.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Rostki Bajtkowskie,
 • Wykaszanie poboczy: Lega,
 • Prace naprawczo-porządkowe: Woszczele.

 

CZWARTEK – 07.07.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Bobry,
 • Wykaszanie poboczy: Chełchy,
 • Prace porządkowe: Rękusy.

 

ŚRODA – 06.07.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Zdunki,
 • Wykaszanie poboczy, zrębkowanie: Rydzewo,
 • Wykaszanie terenów rekreacyjnych: Chruściele.

 

WTOREK – 05.07.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Zdunki,
 • Prace porządkowe: Regiel,
 • Wykaszanie poboczy: Lepaki.

 

PONIEDZIAŁEK – 04.07.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Mostołty Kol. –  Białojany,
 • Prace naprawczo-remontowe: Szeligi,
 • Prace porządkowe:  Regiel.

 

PIĄTEK 01.07.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Pistki,
 • Wykaszanie poboczy: Regiel,
 • Remont świetlicy: Bartosze.

 

CZWARTEK – 30.06.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy:  Zdunki,
 • Wykaszanie:  Regiel,
 • Wykaszanie, zrębkowanie: Mrozy Wielkie.

 

ŚRODA – 29.06.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy:  Zdunki,
 • Wykaszanie, zrębkowanie:  Rydzewo,
 • Wykaszanie:  Lepaki (plac zabaw, plaża, pobocza).

 

WTOREK – 28.06.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy:  Mostołty Kol.,
 • Wykaszanie poboczy: Pistki  – Ruska Wieś,
 • Przestawienie wiaty:  Barany,
 • Wykaszanie: Szeligi,
 • Zrębkowanie: Buczki.

 

PONIEDZIAŁEK – 27.06.2016 r.

 • Roboty drogowe: Bajtkowo,
 • Wykaszanie, wycinka zakrzaczeń, prace porządkowe, zrębkowanie: Bajtkowo.

 

PIĄTEK 24.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy: Guzki
 • Koszenie poboczy: POHZ
 • Remont świetlicy w Bartoszach

 

CZWARTEK – 23.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy: Ruska Wieś – Mołdzie
 • Koszenie poboczy: Rydzewo
 • Przeniesienie wiaty w Baranach.
 • Remont świetlicy w Bartoszach

 

ŚRODA – 22.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy – Talusy – Mołdzie
 • Rębak (wycinka zakrzaczeń): Bajtkowo-Śniepie-Niekrasy
 • Remont świetlicy w Bartoszach

 

 WTOREK – 21.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy: Mącze – Szarek
 • Rębak (wycinka zakrzaczeń): Bajtkowo – Borki, Bajtkowo
 • Koszenie poboczy: os. Jaćwingów
 • Remont świetlicy w Bartoszach

 

PONIEDZIAŁEK – 20.06.2016 r.

 • Zbieranie poboczy: Mącze – Szarek
 • Koszenie poboczy: Rębak Bajtkowo – Borki, – Mostołty za szkołą + Mostołty Kol.
 • Remont świetlicy w Bartoszach.

 

 

 PIĄTEK 17.06.2016 r.

 • Równanie: Nowa Wieś Ełcka,
 • Prace porządkowe: Siedliska, Woszczele, Kałęczyny.

 

CZWARTEK – 16.06.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Chruściele-Szarek,
 • Wykaszanie terenów gminnych: Bajtkowo, Osiedle Jaćwingów,
 • Wykaszanie poboczy: Płociczno.

 

ŚRODA – 15.06.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Mącze,
 • Wykaszanie poboczy: Zdunki, Borki, Śniepie,
 • Naprawa pomostu: Regiel.

 

 WTOREK – 14.06.2016 r.

 • Korytowanie dróg gminnych: Bartosze,
 • Wykaszanie poboczy, prace porządkowe: Szeligi-Buczki,
 • Wykaszanie poboczy: Konieczki (ogródki działkowe), zajazd MZK, ul. Suwalska.

 

PONIEDZIAŁEK – 13.06.2016 r.

 • Korytowanie dróg gminnych: Bartosze,
 • Wykaszanie poboczy: Straduny, Janisze, Oracze,
 • Wykaszanie poboczy: Mrozy Wielkie ul. Zielona, ul. Rajgrodzka,
 • Wykaszanie boiska: Mostołty, Rymki, Chruściele.

 

PIĄTEK – 10.06.2016 r.

 • Korytowanie dróg w kompleksie szkółek gminnych Bartosze,
 • Wykaszanie poboczy, przystanki, plaża: Mrozy Wielkie, Sordachy,
 • Wykaszania poboczy: Nowa Wieś Ełcka (okolice cmentarza, przystanki, place zabaw, boisko).

 

CZWARTEK – 09.06.2016 r.

 • Korytowanie dróg w kompleksie szkółek gminnych Bartosze,
 • Wykaszanie poboczy wzdłuż drogi (odrzucenie większych kamieni po remoncie drogi): Mącze, Szarejki,
 •  Wykaszanie poboczy:  Regiel (przystanki, plac zabaw, boisko).

 

ŚRODA – 08.06.2016 r.

 • Korytowanie dróg gminnych: Bartosze,
 • Remont/przebudowa zajazdu PKS: Nowa Wieś Ełcka, 
 • Wykaszanie poboczy dróg oraz obiektów gminnych: Siedliska, drobne pace na placu zabaw w Siedliskach,
 • Wykaszanie, drobne prace naprawcze i porządkowe na placu zabaw: Lepaki Małe i Lepaki Wielkie.

 

WTOREK – 07.06.2016 r.

 • Naprawa przepustów oraz udrażnianie odpływów: Brodowo – Giże, 
 • Korytowanie dróg gminnych: Bartosze, 
 • Wykaszanie poboczy: Woszczele-cmentarz wojenny, place zabaw, przystanki, plaża, przeniesienie kamieni i drewna z terenu placu zabaw,
 • Wykaszanie: Chełchy.

 

PONIEDZIAŁEK – 06.06.2016 r.

 • Korytowanie dróg gminnych – Bartosze,
 • Zbieranie skarp w miejscowościach: Mrozy Wielkie i Sordachy,
 • Prace prewencyjne: Straduny-Malinówka,
 • Przygotowanie terenu, wykaszanie i porządkowanie: Szeligi, plaża w Szeligach,
 • Wykaszanie terenów gminnych: Barany-plaża, przystanki, Maleczewo przystanki.

 

PIĄTEK – 03.06.2016 r.

 • Korytowanie dróg: Bartosze, 
 • Plantowanie ziemi, formowanie poboczy w Nowej Wsi Ełckiej, 
 • Koszenie poboczy drogowych w pasie dróg Gminy Ełk: Sędki, Lega, Chełchy, 
 • Wykaszania poboczy: Sędki (plaża), prace porządkowe,
 • Wykaszania poboczy – prace porządkowe i naprawcze.

 

CZWARTEK – 02.06.2016 r.

 • Korytowanie dróg w kompleksie szkółek gminnych Bartosze,
 • Koszenie poboczy drogowych w pasie dróg Gminy Ełk: Krokocie, Chełchy, Płociczno, 
 • Wykaszania poboczy: Barany-osiedle, Bajtkowo (stacja PKP, kościół),
 • Wykaszania poboczy: Chrzanowo, Siedliska.

 

ŚRODA – 01.06.2016 r.

 • Przebudowa przepustów drogowych w miejscowościach: Brodowo, Giże, 
 • Korytowanie dróg w kompleksie szkółek gminnych Bartosze,
 • Koszenie poboczy drogowych w pasie dróg Gminy Ełk: Oracze, Straduny, Chojniak,
 • Wykaszania poboczy: Przykopka, Lega, Krokocie, Miluki – plaża,
 • Wykaszania poboczy: Straduny, Chojniak, Sajzy – plaża, Oracze, Płociczno.

 

WTOREK – 31.05.2016 r.

 • Zbieranie skarp w miejscowości Regiel, 
 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy w miejscowości Mrozy Wielkie-Sordachy, 
 • Koszenie poboczy drogowych w pasie dróg Gminy Ełk: Woszczele, Małkinie, Lepaki, 
 • Prace naprawcze: Chojniak, Zalesie (naprawa placów zabaw, przystanek PKS), 
 • Wykaszania poboczy: Osiedle Bajkowe, Woszczele (plaża, cmentarz), 
 • Wykaszania poboczy: Bartosze, Siedliska – plaża.

 

PONIEDZIAŁEK – 30.05.2016 r.

 • Zbieranie skarp w miejscowości Regiel,
 • Zbieranie skarp w miejscowości Mrozy Wielkie,
 • Koszenie poboczy drogowych w pasie dróg Gminy Ełk: Bienie – Małkinie – Judziki, 
 • Prace naprawcze placów zabaw, wymiana siatki ogrodzeniowej: Chełchy, Siedliska, 
 • Wykaszania terenów gminnych: Ruska Wieś, Talusy (boisko + place zabaw), 
 • Wykaszania terenów gminnych: Rożyńsk, Mołdzie (boisko + place zabaw).

 

 

PIĄTEK – 27.05.2016 r.

 • Naprawa wybojów na pętli autobusowej w Nowej Wsi Ełckiej i pętli przy ul. Suwalskiej, 
 • Poszerzenie drogi, formowanie korony na drodze Regiel – Żelazki,
 • Koszenie poboczy drogowych w pasie dróg Gminy Ełk: Barany – Maleczewo, Barany – Nowa Wieś Ełcka, Barany – Kolonia,
 • Czyszczenie barier betonowych, drogowych w miejscowości Sordachy.

CZWARTEK – BOŻE CIAŁO – WOLNE

ŚRODA – 25.05.2016 r.

 • Remont przepustów w miejscowościach: Brodowo i Giże,
 • Wyrównywanie terenu na plaży w Sordachach,
 • Rozplantowanie piasku na plaży w Mrozach Wielkich,
 • Zbieranie z plantowaniem zawyżonych poboczy w miejscowości Chełchy,
 • Wyrównywanie terenu parkingu w Szeligach,
 • Profilowanie (równanie) dróg gminnych: Chełchy – Czaple – Świdry,
 • Koszenie poboczy drogowych w pasie dróg Gminy Ełk: Konieczki – Miluki – Krokocie – Chojniak,
 • Czyszczenie barier betonowych, drogowych w miejscowości Sordachy,
 • Zwyżka na drogę: Rydzewo – Przytuły – 2 osoby przy sprzęcie,
 •  Koszenie traw i prace porządkowe na terenie Gminy Ełk.

 

WTOREK – 24.05.2016 r.

 • Poszerzenie drogi, formowanie korony na drodze Regiel – Żelazki,
 • Zbieranie (obniżanie) z plantowaniem zawyżonych poboczy na Oś. Bocianie Gniazdo,
 • Koszenie poboczy drogowych w pasie dróg Gminy Ełk: Sordachy – Regielnica – Sędki – Lega – Chełchy – Czaple,
 • Czyszczenie barier betonowych, drogowych w miejscowości Sordachy,
 • Koszenie traw: Straduny,
 • Koszenie traw na placach zabaw: Pistki, Mostołty, Rymki, Mołdzie, Guzki, Rożyńsk.

 

PONIEDZIAŁEK – 23.05.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) z plantowaniem zawyżonych poboczy na Oś. Bocianie Gniazdo,
 • Koszenie poboczy drogowych w pasie dróg Gminy Ełk: Regiel – Kałęczyny – Giże – Sordachy,
 • Czyszczenie barier betonowych, drogowych w miejscowości Sordachy,
 • Ręczne plantowanie skarp poboczy w Stradunach na ul. Nadrzecznej, czyszczenie wpustów drogowych,
 • Koszenie traw: Szeligi, Siedliska, Koziki, Sordachy.

 

PIĄTEK – 20.05.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy na Oś. Bocianie Gniazdo,
 • Oczyszczanie kanałów deszczowych w Mrozach Wielkich,
 • Koszenie terenów gminnych w miejscowości Siedliska,
 • Naprawy na placach zabaw w miejscowościach: Wityny, Płociczno, Woszczele,
 • Prace przy studzienkach kanalizacyjnych w miejscowościach: Straduny i Mrozy Wielkie.

 

CZWARTEK – 19.05.2016 r.

 • Poszerzenie drogi, formowanie korony na drodze Regiel – Żelazki,
 • Karczowanie drzew na plaży w Stradunach,
 • Oczyszczanie kanałów deszczowych w Stradunach,
 • Koszenie  terenów gminnych w miejscowościach: Lega, Chełchy,
 • Bieżące prace naprawcze w miejscowości  Straduny (znaki, oczyszczanie drogi z piasku, sprzątanie plaży i terenów rekreacyjnych),
 • Prace porządkowe w miejscowościach: Koziki i Sordachy.

 

PIĄTEK – 13.05.2016 r.

 • Przygotowanie do robót drogowych (odhumusowanie): Bartosze,
 • Udrażnianie wpustów drogowych, roboty konserwacyjne: Giże, Brodowo,
 • Osadzenie znaków drogowych:  Straduny,
 • Przełożenie trylinki na pętli autobusowej MZK, usunięcie zapadlisk: Nowa Wieś  Ełcka.

 

CZWARTEK – 12.05.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Regiel – Żelazki,
 • Udrażnianie wpustów drogowych, roboty konserwacyjne:  Giże, Brodowo,
 • Osadzenie znaków drogowych: Straduny,
 • Przełożenie trylinki na pętli autobusowej MZK w Nowej Wsi Ełckiej, usunięcie zapadlisk: Nowa Wieś Ełcka.

 

ŚRODA – 11.05.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Regiel – Żelazki,
 • Wycinka krzaków, prace porządkowe, koszenie traw:  Nowa Wieś Ełcka,
 • Sprzątanie na terenie Gminy Ełk.

 

WTOREK – 10.05.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Tracze, Rękusy, Nowa Wieś Ełcka, Siedliska,
 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Chojniak,
 • Wycinka krzaków,  prace porządkowe, koszenie traw: Nowa Wieś Ełcka, Kałęczyny,
 • Sprzątanie na terenie Gminy Ełk.

 

PONIEDZIAŁEK – 09.05.2016 r. – WOLNE

 

SOBOTA – 07.05.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Siedliska, Woszczele,
 • Osadzenie znaków drogowych w miejscowości Straduny,
 • Roboty porządkowe, zbieranie śmieci na terenie Gminy Ełk,
 • Prace porządkowe po wycince drzew przy drodze: Sordachy – Koziki – Giże – Brodowo.

 

PIĄTEK – 06.05.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Barany Osiedle,
 • Dokończenie przełożenia trylinki na pętli autobusowej MZK w Nowej Wsi Ełckiej, usunięcie zapadlisk,
 • Czyszczenie i konserwacja krat ściekowych w Reglu,
 • Roboty porządkowe, zbieranie śmieci na terenie Gminy Ełk,
 • Prace porządkowe po wycince krzaków przy drodze Sordachy – Koziki – Giże – Brodowo.

 

CZWARTEK – 05.05.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Nowa Wieś Ełcka, Nowa Wieś Ełcka – Barany,
 • Przełożenie trylinki na pętli autobusowej MZK w Nowej Wsi Ełckiej, usunięcie zapadlisk,
 • Roboty porządkowe, zbieranie śmieci na terenie Gminy Ełk.

 

ŚRODA – 04.05.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Bobry – Zdunki,
 • Łatanie ubytków w nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Ełk: Szeligi, Siedliska,
 • Roboty porządkowe, m.in. zbieranie śmieci na terenie Gminy Ełk.

 

PIĄTEK – 29.04.2016 r.

 • Przygotowanie do robót drogowych (odhumusowanie) działek na Bartoszach,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk,
 • Malowanie placów zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

CZWARTEK – 28.04.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Nowa Wieś Ełcka, Bobry, Zdunki,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk,
 • Malowanie placów zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

ŚRODA – 27.04.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Barany, Barany Osiedle,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk,
 • Malowanie placów zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

WTOREK – 26.04.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Kolonia Karbowskie, Kolonia Tracze, Kolonia Mostołty,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk,
 • Malowanie placów zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

PONIEDZIAŁEK – 25.04.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Chruściele (Bocianie Gniazdo), droga Chruściele-Szarek,
 • Łatanie ubytków w drodze na terenie Gminy Ełk: Szeligi,
 • Malowanie placów zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

PIĄTEK – 22.04.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Sordachy – Mrozy Wielkie,
 • Wycinka krzaków, roboty konserwacyjne: Koziki – Giże – Brodowo,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

CZWARTEK – 21.04.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Sordachy – Mrozy Wielkie,
 • Wycinka krzaków, roboty konserwacyjne: Koziki – Giże – Brodowo,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

ŚRODA – 20.04.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Koziki – Giże – Brodowo, Sordachy – Mrozy Wielkie,
 • Remont przepustu drogowego: Brodowo,
 • Wycinka krzaków: Koziki – Giże – Brodowo,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

WTOREK – 19.04.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Koziki – Giże – Brodowo,
 • Wycinka krzaków: Koziki – Giże – Brodowo,
 • Udrażnianie wpustów drogowych, roboty konserwacyjne: Regiel,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

PONIEDZIAŁEK – 18.04.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Koziki – Giże – Brodowo,
 • Wycinka krzaków: Bajtkowo – Śniepie – Borki, Śniepie – Niekrasy – Borki, Niekrasy – Ciernie – Bajtkowo, Niekrasy – Nowa Wieś Ełcka.

 

PIĄTEK – 15.04.2016 r.

 • Zbieranie zawyżonych poboczy: Brodowo,
 • Profilowanie (równanie) dróg: Karbowskie – Kolonia, Tracze,
 • Wycinka krzaków: Bajtkowo – Śniepie – Borki, Śniepie – Niekrasy – Borki, Niekrasy – Ciernie – Bajtkowo, Niekrasy – Nowa Wieś Ełcka,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

CZWARTEK – 14.04.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Brodowo,
 • Profilowanie (równanie) dróg: Przykopka Kolonia, Sędki,
 • Wycinka krzaków: Bajtkowo – Śniepie – Borki, Śniepie – Niekrasy – Borki, Niekrasy – Ciernie – Bajtkowo, Niekrasy – Nowa Wieś Ełcka,
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Ełk.

 

ŚRODA – 13.04.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Barany, Chruściele-Barany,
 • Wycinka krzaków: Bajtkowo – Śniepie – Borki, Śniepie – Niekrasy – Borki, Niekrasy – Ciernie – Bajtkowo, Niekrasy – Nowa Wieś Ełcka,
 • Łatanie ubytków w drodze na terenie Gminy Ełk: Szeligi, Chojniak, Białojany.

 

WTOREK – 12.04.2016 r.

 • Profilowanie (równanie) dróg: Osiedle Bocianie Gniazdo,
 • Wycinka krzaków: Bajtkowo – Śniepie – Borki, Śniepie – Niekrasy – Borki, Niekrasy – Ciernie – Bajtkowo, Niekrasy – Nowa Wieś Ełcka,
 • Łatanie ubytków w drodze na terenie Gminy Ełk: DK16 – Sędki – Lega – Chełchy, Szeligi, Chojniak, Białojany.

 

PONIEDZIAŁEK – 11.04.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Brodowo,
 • Profilowanie (równanie) dróg: Konieczki, Lepaki Małe, Kolonia Rękusy
 • Wycinka krzaków: Bajtkowo – Śniepie – Borki, Śniepie – Niekrasy – Borki, Niekrasy – Ciernie – Bajtkowo, Niekrasy – Nowa Wieś Ełcka,
 • Łatanie ubytków w drodze na terenie Gminy Ełk: DK16 – Sędki – Lega – Chełchy.

 

 

PIĄTEK – 25.03.2016 r.

 • Profilowanie dróg (równanie): Lepaki Wielkie – Bienie – Chrzanowo – Małkinie,
 • Profilowanie dróg (równanie): Konieczki – Siedliska – Chrzanowo – Miluki,
 • Zbieranie zawyżonych poboczy (obniżanie): Koziki – Giże – Brodowo.

 

CZWARTEK – 24.03.2016 r.

 • Profilowanie dróg (równanie): Rożyńsk Kolonia – Guzki – Lepaki Małe – Rękusy,
 • Profilowanie dróg (równanie): Straduny – Oracze – Konieczki,
 • Zbieranie zawyżonych poboczy (obniżanie): Koziki – Giże – Brodowo.

 

ŚRODA – 23.03.2016 r.

 • Roboty interwencyjne: Straduny – ul.Nadjeziorna, Płociczno,
 • Profilowanie dróg (równanie): Rymki – Białojany – Zdedy – Pistki,
 • Profilowanie dróg (równanie): Sajzy – Piaski – Malinówka – Straduny,
 • Zbieranie zawyżonych poboczy (obniżanie): Koziki – Giże – Brodowo.

 

WTOREK – 22.03.2016 r.

 • Roboty interwencyjne: Zajezdnie autobusowe na terenie Gminy Ełk: Pistki – Mostołty – Ruska Wieś,
 • Profilowanie dróg (równanie): Mostołty – Mostołty Kolonia – Suczki,
 • Profilowanie dróg (równanie): Chełchy – Czaple – Świdry – Płociczno – Przykopka – Kolonia Przykopka – Krokocie,
 • Zbieranie zawyżonych poboczy (obniżanie): Sordachy – Koziki.

 

PONIEDZIAŁEK – 21.03.2016 r.

 • Roboty interwencyjne: Zajezdnie autobusowe na terenie Gminy Ełk: Sajzy – Malinówka – Woszczele,
 • Profilowanie dróg (równanie): Rostki Bajtkowskie – Bajtkowo – Karbowskie – Kolonia Karbowskie – Barany – Nowa Wieś Ełcka, Barany Osiedle, Barany–Maleczewo, Barany–Chruściele.

 

PIĄTEK – 18.03.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Koziki – Giże – Brodowo,
 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Sordachy – Mrozy Wielkie,
 • Profilowanie (równanie) dróg: Chruściele – Szarek – Mącze – Suszcze – Szarejki – Karbowskie – Rostki Bajtkowskie – Tracze – Mostołty – Białojany – Pistki – Zdedy.

 

CZWARTEK – 17.03.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Koziki – Giże -Brodowo,
 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: Sordachy – Mrozy Wielkie,
 • Profilowanie (równanie) dróg: Chruściele – Szarek – Mącze – Suszcze – Szarejki – Karbowskie – Rostki Bajtkowskie – Tracze – Mostołty – Białojany – Pistki – Zdedy.

 

ŚRODA – 16.03.2016 r.

 • Zbieranie (obniżanie) zawyżonych poboczy: od wjazdu z drogi powiatowej (Ełk – Kałęczyny) – Mrozy Wielkie, Sordachy – Koziki,
 • Profilowanie (równanie) dróg: Niekrasy – Borki – Śniepie – Bajtkowo – Ciernie.

 

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia