Harmonogram prac Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. do 12 lipca


Przedstawiamy harmonogram planowanych prac wykonywanych przez ZUG GE Sp. z o.o. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i bieżących potrzeb interwencyjnych o charakterze pilnym.

PONIEDZIAŁEK – 08.07.2019 r.
* Koszenie traw: Malinówka Wielka, Malinówka Mała, Piaski, Sajzy, Rydzewo, Przytuły, Janisze
* Prace interwencyjne: remont chodnika w Kałęczynach

WTOREK – 09.07.2019 r.
* Koszenie traw: Pistki, Rymki, Zdedy, Mostołty, Tracze, Talusy, Buniaki, Ruska Wieś
* Prace interwencyjne: przepust w Bartoszach

ŚRODA – 10.07.2019 r.
* Wycinka zakrzaczeń: Przytuły
* Koszenie traw: Sordachy, Mrozy, Koziki, Regiel, Regielnica, Giże, Brodowo, Kałęczyny

CZWARTEK – 11.07.2019 r.
* Koszenie traw: Nowa Wieś Ełcka, Szosa Bajtkowska, Barany, Karbowskie
* Prace interwencyjne: przepust w Piaskach

PIĄTEK – 12.07.2019 r.
* Koszenie traw: Borki, Śniepie, Ciernie, Niekrasy, Suczki, Mącze, Szarek, Szarejki
* Prace remontowe: Piaski

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/harmonogram-prac-zakladu-uslug-gminnych-gmina-elk-sp-z-o-o-do-12-lipca/