Gmina Ełk przyjmuje wnioski o utylizację folii rolniczej


Wychodząc naprzeciw prośbom rolników, a w szczególności producentom bydła mlecznego Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski ogłasza nabór na przyjmowanie wniosków o utylizację foli rolniczej.

– Gmina Ełk przystąpiła do programu dotyczącego dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu big bag, mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Ełk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2019 roku. Nie należy zaniżać we wniosku ilości odpadów, bo odebrana będzie maksymalnie tylko ilość wskazana we wniosku.

Do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie
Formularz

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/gmina-elk-przyjmuje-wnioski-o-utylizacje-folii-rolniczej/