Edukacja a przedsiębiorczość społeczna


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi organizuje konferencję „Edukacja, kompetencje przyszłości a przedsiębiorczość społeczna”, która odbędzie się 18 stycznia w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Podczas spotkania uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak – wykorzystując narzędzia ekonomii społecznej – uczyć, by dzieci umiały to, czego potrzebują do rozwoju.

Plan konferencji:

 • godz. 10.00 – rejestracja uczestników,
 • godz. 10.20 – przywitanie gości i wprowadzenie: „Czym są kompetencje przyszłości i dlaczego tak ważna jest przedsiębiorczość społeczna?” – Urszula Podurgiel, prezes Stowarzyszenia Adelfi,
 • godz. 11.00 – „Edukacja szyta na miarę. Czego uczyć, by umieć co potrzeba” – Dorota Fiett, dyrektor Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie,
 • godz. 11.20 – „Narzędzia rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Spółdzielczość uczniowska” – Małgorzata Wysoczyńska, opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”,
  – „Lekcje w szkołach i dotacje na inicjatywy młodzieżowe” – Kamila Guzewicz, animatorka lokalna oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku,
  – „Edukacja Alternatywana i szkoła umiejętności społecznych – poziom: szkoła podstawowa” – Urszula Podurgiel, prezes Stowarzyszenia Adelfi,
 • godz. 12.20 – przerwa kawowa,
 • godz. 12.40 – warsztaty praktyczne – do wyboru:
  – „Branżowa symulacja Revas” – Wojciech Pitura oraz Elżbieta Szczepaniak, przedsiębiorcy, doradcy biznesowi,
  – „Jak uczyć umiejętności społecznych” – Marta Florkowska, trenerka i animatorka lokalna, wicedyrektorka ds. rozwoju Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
  – „Spółdzielczość uczniowska w praktyce – jak zacząć i działać skutecznie” – Małgorzata Wysoczyńska, opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”,
  – „Zagraj w ekonomię społeczną” – Magdalena Mańkowska, specjalista ds.ekonomii społecznej, Dariusz Józwiak – specjalista ds. budowania współpracy nauka – biznes – ekonomia społeczna,
 • godz. 14.30 – lunch.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową adelfi.evenea.pl lub lub kontaktując się z biurem Stowarzyszenia Adelfi: owes@adelfi.pl, tel. 87 737 74 82.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/edukacja-a-przedsiebiorczosc-spoleczna/