Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Dzięki środkom unijnym biblioteka będzie większa

25 stycznia 2018, godz. 13:21

Rusza rozbudowa gminnej biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej. Podpisana już została umowa z wykonawcą prac budowlanych i przekazano mu teren, na którym lada dzień rozpocznie się inwestycja.
– Prace budowlane, na którą w budżecie gminy przeznaczyliśmy prawie milion złotych mają zostać zakończone do 20 sierpnia tego roku – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki projektowi pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami na terenie Gminy Ełk poprzez zachowanie, ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Szczegółowym celem jest wzrost potencjału turystycznego miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku poprzez poprawę jakości funkcjonowania instytucji kultury.

Projekt o wartości 1 532 001,93 zł będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 1 302 201,64 zł (wkład własny: 229 800,29 zł) i zrealizowany do 30 września 2018 r.
– W ramach realizacji projektu przewidziano udostępnienie mieszkańcom Gminy Ełk wyposażonego obiektu biblioteki, gdzie będzie rozpowszechniana wiedza o gminie i regionie, przekazywana głównie młodym ludziom informacja o tradycji i kulturze Warmii i Mazur – dodaje Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski. – Obiekt pełnił będzie ważne funkcje społeczno-kulturalne dla mieszkańców Gminy Ełk. Wyposażenie biblioteki dostosowane zostanie do planowanych działań w ramach poszerzenia oferty kulturalnej.

 

image_pdfimage_print

Wypieki 2019 Wybieram wybory zgłoś awarię Zaproszenie na Dożynki 2018 ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016