Zgłoszenie zmian w CEIDG


Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zmianę danych dotyczących firmy. Zgłoszenie zmian powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia. W celu powiadomienia o zmianach przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych wypełniają formularz CEIDG-1 – pobierz tutaj. Na podstawie złożonego formularza o aktualizacji danych dotyczących firmy, zostaną automatycznie powiadomione urzędy skarbowe, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych/KRUS.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/dzialalnosc-gospodarcza/zgloszenie-zmian-w-ceidg/