Każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, może założyć jednoosobową działalność. Aby to zrobić, musisz zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG.

Gdzie złożyć wniosek o wpis do CEIDG
Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub miasta bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Wypełniony wniosek – druk CEIDG-1 – pobierz tutaj — możesz zanieść do urzędu (także przy pomocy pełnomocnika) albo wysłać listem poleconym, ale wtedy potrzebne będzie notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu. Jeśli zaniesiesz wniosek do urzędu — dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku. Jeśli wyślesz wniosek pocztą — zatrzymaj potwierdzenie nadania przesyłki poleconej.

Złożysz wniosek także przez internet
UWAGA! Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Wniosek możesz złożyć także przez internet – na stronach: firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl. Po założeniu konta, twoje dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku. W dokładnym wypełnieniu wniosku może pomóc dostępny na stronach przewodnik, który krok po kroku ułatwi wypełnienie każdego pola. Następnie będziesz musiał podpisać wniosek za pomocą profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego. Po wysłaniu wniosku dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG na twój adres e-mail.

Co ustalić przed złożeniem wniosku o wpis do CEIDG
– nazwę firmy — pamiętaj, że w nazwie firmy musi znaleźć się twoje imię i nazwisko,
– datę, od kiedy rozpoczniesz swoją działalność — dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Ta data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku,
– miejsce prowadzenia działalności — adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). Takie miejsce nie musi być twoją własnością. Może być to na przykład mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z tobą lub twoją działalnością,
– kody działalności gospodarczej — są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „Produkcja papieru i tektury”, „Produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli wskażesz więcej kodów — zdecyduj, który jest główny,
– formę opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał),
– formę prowadzenia rachunkowości — zazwyczaj przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów,
– informacje związane z ZUS — na przykład, czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników, których zatrudnisz,
– rachunek bankowy — wskaż numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym. Możesz założyć nowy rachunek albo posługiwać się tym, którego używasz prywatnie.

Kiedy NIE musisz rejestrować swojej działalności w CEIDG
– jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
– jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków),
– jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina — jeśli twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

UWAGA! Wniosek o rejestrację jest całkowicie darmowy. Ale trzeba uważać na różne rejestry, które nowemu przedsiębiorcy przysyłają fakturę z wezwaniem do zapłaty.

Ile będziesz czekać
Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku — dane twojej firmy zostaną wpisane do CEIDG. Od momentu wpisania możesz rozpocząć swoją działalność.
Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane Twojej firmy będą widoczne na stronie CEIDG.

Potrzebny także NIP i REGON
Kiedy pomyślnie przejdzie się przez rejestrację działalności gospodarczej i oficjalnie można mówić o sobie, że jest się przedsiębiorcą, kolejnymi ważnymi formalnościami są: zdobycie Numeru Regon oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej – NIP.

UWAGA! Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIPu, zostanie on nadany po rejestracji. NIP jest niezbędny do celów podatkowych – na przykład przy podatku od towarów czy usług (w przypadku płatnika VAT). Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów. Regon powinien też się znaleźć na wszystkich pieczęciach firmowych (zresztą tak jak NIP, adres i pełna nazwa firmy).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia