Działalność gospodarcza, która została zawieszona nie odwiesza się automatycznie. Nawet wówczas, gdy przedsiębiorca podczas składania wniosku o zawieszenie działalności zadeklarował przewidywalną datę odwieszenia, nie odwiesi się ona samoistnie w tej dacie. Odwieszenie może mieć miejsce dopiero w przypadku, gdy prowadzący działalność złoży wniosek o wznowienie wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością.

Wypełnienie wniosku o wznowienie działalności
Firmę odwiesza się poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 – pobierz tutaj. W rubryce 01 „Rodzaj wniosku” należy zadeklarować pkt 4 – “wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”. Następnym krokiem jest uzupełnienie rubryki 03, gdzie należy podać dane wnioskodawcy: PESEL, NIP, REGON, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, a także obywatelstwo oraz złożyć oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą.

Kolejnymi danymi, jakie należy podać we wniosku o odwieszenie, jest adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (rubryka 04) oraz nazwa firmy (rubryka 06), wraz z nazwą skróconą (rubryka 07), o ile firma posługuje się taką.

W rubryce numer 12 przedsiębiorca powinien określić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS w związku z wznowieniem działalności, a w rubryce nr 15 podać datę odwieszenia działalności. Co ważne, data ta nie może być wcześniejsza niż dzień składania wniosku o odwieszenie.

Złożenie wniosku o wznowienie działalności
Wniosek CEIDG-1 można złożyć zarówno w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Można również skorzystać z wysyłki przez Internet. Jednak, żeby zatwierdzić wysyłkę elektroniczną przedsiębiorca musi posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany (http://epuap.gov.pl).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia