Drogi w Oraczach będą coraz lepsze

13 czerwca 2018, godz. 13:02 (Aktualizacja: 14 czerwca 2018, godz. 7:11)

Gmina Ełk pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych nr 177007N, 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, gm. Ełk”.

– Realizacja zadania została zaplanowana jeszcze na 2018 rok – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Założeniem projektu jest przebudowa 1302 metrów drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni utwardzonej bitumicznej. W zakres prac wchodzi zmiana geometrii drogi, podniesienie nośności konstrukcji, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej oraz przełożenie w pasie drogi urządzeń typu liniowego kolidujących w przebudowywaną drogą.

W przypadku projektu w Oraczach dofinansowanie wyniesie dokładnie 1 068 056,00 zł, co stanowi 60 proc. wartości inwestycji. Celem projektu jest podniesienie rozwoju i wzrostu konkurencyjności terenu miejscowości Oracze poprzez zwiększenie parametrów technicznych nawierzchni jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

– Zależy nam na rozwoju infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych – dodaje Tomasz Osewski. – Nie bez znaczenia jest również poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowości Oracze poprzez inwestycje w dwa skrzyżowania, utwardzone pobocza dla pieszych oraz barierki.

image_pdfimage_print

Zaproszenie na Dożynki 2018 Oświetlenie uliczne zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy