Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty
– osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
– osoba, która nie ukończyła 18 lat – jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
– osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych),
– rodzic, opiekun prawny albo kurator – mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia). Pamiętaj, że osoby te, jeśli ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.
– obywatel polski, który mieszka za granicą.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty
– po ukończeniu 18 lat,
– co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
– jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do zmiany nazwiska) – jak najszybciej,
– jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy) – jak najszybciej,
– jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu – jak najszybciej.

UWAGA! Jeśli zmienił się Twój adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał Twój dowód – nie musisz wymieniać dowodu.

Co musisz przygotować
– wniosek o wydanie dowodu osobistego – pobierz tutaj
– zdjęcie do dowodu. Dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie
– dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – jeśli posiadasz,
– dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.

UWAGA! Jeżeli pierwszy raz wypełniasz wniosek i nie bardzo wiesz, jak to zrobić, poproś urzędnika o pomoc. Zaoszczędzisz dzięki temu swój czas.

Gdzie możesz złożyć wniosek
W Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A lub w dowolnym urzędzie na terenie Polski, bez względu na miejsce zameldowania. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

WAŻNE: Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik Ci pomoże.

Ile musisz zapłacić
Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje Cię urzędnik.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty
Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Jeśli posiadasz dotychczasowy dowód osobisty, zabierz go ze sobą do urzędu.
Jeśli wniosek był składany dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolniona, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowa ubezwłasnowolniona, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia) w jej obecności, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z tą osobą).
Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w Twoim domu, czy w szpitalu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik.

Podstawa prawna
ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.),
– rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212),
– rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz.U. 2014 poz. 1709 z późn.zm.),
– rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. 2012. poz. 75 z późn. zm.),
– rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (Dz.U. 2012 poz.34),
– rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami (Dz.U. 2011 Nr 243 poz.1452).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia