Co musisz najpierw zrobić
WAŻNE! Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Rejestracji na platformie ePUAP można dokonać na stronie www.epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty
– osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
– osoba, która nie ukończyła 18 lat – jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
– osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych),
– rodzic, opiekun prawny albo kurator – mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia). Pamiętaj, że osoby te, jeśli ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich,
– obywatel polski, który mieszka za granicą.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty
– po ukończeniu 18 lat,
– co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
– jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do zmiany nazwiska) – jak najszybciej,
– jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy) – jak najszybciej,
– jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu – jak najszybciej.

UWAGA! Jeśli zmienił się Twój adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał Twój dowód – nie musisz wymieniać dowodu.

Co musisz przygotować
– dane do logowania na platformie ePUAP lub Twój bezpieczny podpis elektroniczny,
– zdjęcie do dowodu. Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu

Jak możesz złożyć wniosek przez internet
– wejdź na stronę usługi: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-2
– wybierz przycisk „Załatw sprawę”,
– zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP,
– wybierz dowolny urząd gminy, w którym złożysz wniosek i później odbierzesz gotowy dowód,
– wypełnij formularz i dołącz zdjęcie,
– podpisz pismo i wyślij formularz.

Ile musisz zapłacić
Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty
Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Powinieneś wtedy okazać dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – jeśli posiadasz. Osoby, które dostały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
Przy odbiorze dowodu dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia), osoba ta musi być obecna. Natomiast nie jest konieczna obecność dziecka, które ma mniej niż 5 lat.

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty
Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Dzięki niemu możesz sprawdzić przez internet, czy Twój nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia