Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka
W imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

UWAGA! Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty dla dziecka
Dzieci do lat 18 nie muszą mieć dowodu. Dowód dla dziecka albo paszport jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej i krajów strefy Schengen.

Co musisz przygotować
– wniosek o wydanie dowodu osobistego. Otrzymać go możesz w urzędzie gminy,
– zdjęcie dziecka do dowodu. Dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie
– swój dowód osobisty lub paszport.

Gdzie możesz złożyć wniosek
W Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A lub w dowolnym urzędzie na terenie Polski, bez względu na miejsce twojego zameldowania. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

UWAGA! Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu, aby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik pomoże Ci.

Ile musisz zapłacić
Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje Cię urzędnik.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty
Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki posiada.
Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5 roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).
Dowód możesz odebrać samodzielnie również wtedy, jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5 roku życia w jego obecności.
Powyżej 13 roku życia dziecko może przyjść samo po odbiór dowodu.
Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w Twoim domu, czy w szpitalu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik.

Dodatkowe informacje
– dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat,
– dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia