Dowód osobisty na nowych zasadach

13 września 2017, godz. 7:59

Obowiązuje już nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

– Rozporządzenie przede wszystkim dostosowuje polskie przepisy do unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Przypomnijmy, wniosek o wydanie dowodu osobistego jest niezbędny dokumentem przy staraniu się o dowodów osobisty. Można go pobrać w Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, urzędzie dowolnej gminy lub elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80 proc. fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492×633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35×45 mm, spełniającą powyższe wymogi.
W przypadku wymiany dowodu osobistego należy przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o rokowaniach Gmina Ełk – piękna i zadbana JPK zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy