Dotknięci wielką kredką


Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, która w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej odbyła się 26 listopada. Od samego rana trwały przygotowania, a w sali „Pszczółek” gromadzili się goście, w tym Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski.

Uroczystość rozpoczęły występy dzieci – mali artyści zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce oraz wierszyki. Dla większości był to pierwszy, bardzo ważny występ.

Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogromną kredką przez dyrektora Jacka Szumskiego. Dla przedszkolaków było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/dotknieci-wielka-kredka/