Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

21 grudnia 2018, godz. 8:10 (Aktualizacja: 21 grudnia 2018, godz. 10:13)

W dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. będzie miał miejsce nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo – mieszkańców tych powiatów.

Projekt jest kierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z warunków:
– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

W 2019 r. planuje się udzielenie 65 dotacji w maksymalnej kwocie 27,5 tys. zł oraz wsparcia pomostowego przez 9 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1.260 zł miesięcznie. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone szkoleniem i doradztwem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane mogą pobrać i złożyć formularze rekrutacyjne w dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. w następujących miejscach:

 • Biuro Projektu
  siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
  ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  tel. 87/615-44-30, e-mail dotacjerpo@powiatgoldap.pl
  godziny otwarcia poniedziałek 7.30-16.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00
 • Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
  siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
  ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk
  tel. 87/629-02-00
  (czynne pon – pt w godz. 15.30-19.30)
 • Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
  siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
  ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
  tel. 87/520-18-01
  (czynne we wtorki i czwartki w godz. 15.30-19.30)

Formularz rekrutacyjny jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu.

image_pdfimage_print

Andrzej Duda w Chełchach e-PIT Ja w internecie 2019 Certyfikat dla Gminy Ełk zgłoś awarię Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 ceidg