Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Dodatkowy sprzęt dla OSP wzmocni bezpieczeństwo

29 listopada 2018, godz. 15:44 (Aktualizacja: 30 listopada 2018, godz. 8:54)

Sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie trafił do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które funkcjonują w Gminie Ełk. Przekazanie miało miejsce w Urzędzie Gminy Ełk.

– Sprzęt o wartości blisko 45 tysięcy złotych zakupiony został w ramach realizacji projektu pn. „Gmina Ełk – zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia” – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.- Zakup specjalistycznego sprzętu zwiększy zdolność bojową jednostek, poprawi szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne oraz umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w różnych warunkach. Ponadto sprzęt zwiększy także bezpieczeństwo strażaków.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Ełckiej trafił automatyczny defibrylator zewnętrzny AED z torbą transportową, bateriami i elektrodą (wersja z dodatkowymi elektrodami pediatrycznymi), parawan (z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ”) do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, detektor wielogazowy – wykrywacz wielogazowy O2, CO, H2S-LC ładowalny, przecinarka ratownicza do szyb klejonych z wybijakiem.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woszczelach otrzymała automatyczny defibrylator zewnętrzny AED z torbą transportową, bateriami i elektrodą (wersja z dodatkowymi elektrodami pediatrycznymi), parawan (z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ”) do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, detektor wielogazowy – wykrywacz wielogazowy O2, CO, H2S-LC ładowalny.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradunach trafiły: automatyczny defibrylator zewnętrzny AED z torbą transportową, bateriami i elektrodą (wersja z dodatkowymi elektrodami pediatrycznymi), parawan (z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ”) do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, a także mała pilarka do drewna.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rożyńsku otrzymała: automatyczny defibrylator zewnętrzny AED z torbą transportową, bateriami i elektrodą (wersja z dodatkowymi elektrodami pediatrycznymi), parawan (z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ”) do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, małą pilarkę do drewna.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełchach przekazano: automatyczny defibrylator zewnętrzny AED z torbą transportową, bateriami i elektrodą (wersja z dodatkowymi elektrodami pediatrycznymi), parawan (z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ”) do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, małą pilarkę do drewna.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach otrzymała automatyczny defibrylator zewnętrzny AED z torbą transportową, bateriami i elektrodą (wersja z dodatkowymi elektrodami pediatrycznymi).

Na spotkaniu przekazano również ubrania strażackie dla OSP Woszczele oraz sprzęt strażacki zakupiony w ramach funduszu sołeckiego: OSP Straduny – plecak ratowniczy, deskę medyczną, drobny sprzęt ratowniczy, zaś sołectwo Mostołty – węże strażackie, prądownicę.

Zadanie realizowane było w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Ełk realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logotypami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

image_pdfimage_print

Andrzej Duda w Chełchach e-PIT Ja w internecie 2019 Certyfikat dla Gminy Ełk zgłoś awarię Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 ceidg