Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Dobre wieści z GDDKiA w sprawie drogi krajowej nr 65

5 grudnia 2018, godz. 7:40

Do Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego wpłynęło pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 65 na terenie Gminy Ełk. To odpowiedź na wnioski Gminy Ełk do projektu budowlanego rozbudowy drogi na odcinku Gąski – Ełk – Nowa Wieś Ełcka – granica województwa.

– Wystąpiliśmy o poprawę lub uwzględnienie w projekcie szeregu elementów i bardzo się cieszę, że wszystkie nasze wnioski zostaną uwzględnione w projekcie przebudowy drogi krajowej nr 65 – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Wpłynie to z pewnością na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesie komfort życia mieszkańców Gminy Ełk oraz odwiedzających nasze piękne tereny gości.

Wójt Osewski wystąpił m.in. o zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od granicy powiatu oleckiego do miasta Ełku, głównie ze względu na wzmożony ruch, częstotliwość zdarzeń drogowych na tej trasie i turystyczny charakter regionu. GDDKiA po analizie uznał za zasadne odseparowanie pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów na odcinkach Janisze – Ełk oraz Ełk – Nowa Wieś Ełcka i na tych odcinkach zostanie zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy.

– Poprosiłem też o zaprojektowanie dwóch zatok autobusowych dla istniejących przystanków w Przytułach i to również zostanie zaprojektowane – dodaje Tomasz Osewski. – Uwzględniona została też prośba o wybudowanie kanalizacji deszczowej w Stradunach, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 65 z ulicą Kościuszki.

Rozbudowy doczeka się skrzyżowanie drogi krajowej z ul. 1 Maja w Stradunach. Zastosowane rozwiązania umożliwią mieszkańcom ul. Strażackiej dojazd do drogi nr 65 za pośrednictwem ul. Mickiewicza i ul. 1 Maja. W Oraczach geometria zjazdu na ul. Ameliową zostanie tak zaprojektowana, aby była możliwość korzystania z niego przez pojazdy ciężarowe. Z kolei w Witynach odcinek oświetlenia zostanie przedłużony o jeden punkt świetlny, aby dobrze widoczny był zjazd na drogę serwisową.

image_pdfimage_print

Andrzej Duda w Chełchach e-PIT Ja w internecie 2019 Certyfikat dla Gminy Ełk zgłoś awarię Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 ceidg