Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Chcesz wyciąć drzewo? Musisz to zgłosić!

7 lutego 2018, godz. 13:03 (Aktualizacja: 31 października 2018, godz. 12:12)

Przypominamy, że właściciel posesji musi poinformować Urząd Gminy, jeśli chce się pozbyć drzewa ze swojej działki. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu kary grzywny. Zgłoszenie w Urzędzie Gminy jest obowiązkowe.

Po dopełnieniu formalności z wycinką można zwlekać maksymalnie sześć miesięcy. Po upływie tego okresu tracą one ważność i zgłoszenie trzeba składać raz jeszcze. Przepisy przewidują, w jakich okolicznościach wójt może wnieść sprzeciw. Właściciel działki może się spodziewać sprzeciwu urzędu, gdy nieruchomość: jest wpisana do rejestru zabytków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje ochronę zieleni na tym terenie, jest objęta ochroną przyrodniczą, drzewo jest pomnikiem przyrody albo gdy właściciel nieruchomości nie uzupełnił w terminie braków w zgłoszeniu.

Nie wszystkie drzewa na prywatnych lub firmowych nieruchomościach są objęte obowiązkiem załatwienia formalności. Zwolnione z nich są m.in.:
– topole, wierzby, klony jesionolistne oraz srebrzyste o obwodzie pnia do 80 cm;
– kasztanowce zwyczajne i robinie akacjowe, platany klonolistne o obwodzie pnia do 65 cm,
– a innych gatunków – drzewa o obwodzie pnia do 50 cm;
– drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów leżących odłogiem do celów rolniczych;
– drzewa należące do gatunków obcych i zagrażające gatunkom rodzimym;
– drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
– drzewa usuwane w celu prowadzenia akcji ratowniczej przez straż pożarną lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
– drzewa stanowiące złom lub wywroty usuwane przez: straż pożarną, wojsko, firmy dostarczające media (wodociągowe, energetyczne, gazowe), zarządców dróg oraz infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osoby fizyczne – kliknij tutaj.

Wniosek od podmiotów gospodarczych – kliknij tutaj.

image_pdfimage_print

Wybieram wybory zgłoś awarię Zaproszenie na Dożynki 2018 ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy