Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/131/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie „Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk” oraz Uchwałą Nr XXI/132/2015 Rady Gminy Ełk z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie „Dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzania ścieków” od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują zmienione ceny za wodę i ścieki.

Wysokość cen za dostarczaną wodę
1) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do sieci zasilanej
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku:
– 3,67 zł (netto) 1m3 dostarczanej wody, 3,96 zł z VAT/ 1 m3 dostarczanej wody,
2) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do sieci zasilanej z ujęć Gminy Ełk:
– 3,02 zł (netto) 1m3 dostarczanej wody, 3,26 zł z VAT/ 1 m3 dostarczanej wody,
3) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do sieci zasilanej z sieci Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Prostki:
– 4,98 zł (netto) 1m3 dostarczanej wody, 5,38 zł z VAT/ 1 m3 dostarczanej wody.

Wysokość cen za odprowadzane ścieki
1) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do oczyszczalni Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku:
– kanalizacja sieciowa: 9,57 zł (netto) 1 m3, 10,34 z VAT/ 1 m3,
2) Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy podłączeni do oczyszczalni Gminy Ełk:
– odprowadzanie ścieków do oczyszczalni Lega, Chełchy: 5,44 zł (netto)/1 m3, 5,88 zł z VAT/1 m3,
3) Ścieki przemysłowe:
– zrzut ścieków przemysłowych, pozostali odbiorcy: 15,26 zł (netto)/1 m3, 16,48 zł z VAT/1 m3.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia