Będą konsultacje w sprawie połączenia sołectw


Czternasta sesja Rady Gminy Ełk kadencji 2018-2023 odbyła się 9 sierpnia w sali konferencyjnej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Urzędzie Gminy Ełk. Przed podjęciem szeregu uchwał radni zapoznali się z informacją z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego oraz ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.

Rada Gminy Ełk przyjęła jednogłośnie wszystkie uchwały, które były wprowadzone do porządku obrad. Pewne są więc m.in. konsultacje z mieszkańcami, które będą dotyczyły połączenia kilku sołectw.
– Jest koncepcja połączenia sołectw Bienie i Chrzanowo oraz Janisz z Przytułami, ale nie chcemy działać bez pytania o zdanie mieszkańców, stąd zorganizujemy konsultacje w tej sprawie – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/beda-konsultacje-w-sprawie-polaczenia-solectw/