Awarie


Awarie wodociągowo-kanalizacyjne na sieci gminnej zgłaszać należy bezpośrednio na całodobowe Pogotowie Techniczne prowadzone przez PHU WOD-KAN Grzegorz Jaworowski nr tel. 604 407 833 lub do pracownika Urzędu Gminy Ełk w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek i piątek – 7.15 – 15.15, wtorek 8.00 – 16.00) pod nr tel. 87 619 45 07 lub 501 495 269 (w godzinach pracy urzędu).

Awarie oświetlenia na terenie gminy Ełk zgłaszać należy do pracownika Urzędu Gminy w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek i piątek – 7.15 – 15.15, wtorek 8.00 – 16.00) pod nr tel. 87 619 45 44.

UWAGA! Osoba zgłaszająca awarię jest zobowiązana podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informację odnośnie rodzaju awarii, miejsca awarii i innych danych niezbędnych w celu ustalenia przez dyspozytora zasadności zgłoszenia.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/awarie/