Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Alarmy i komunikaty

20 grudnia 2019, godz. 13:41 (Aktualizacja: 20 grudnia 2019, godz. 13:58)

Tabela Nr 1. Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

 

Lp. Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

 

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny          w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm ………………………………………

 (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

 dla …………………….………….…….

Znak żółty w kształcie trójkąta

 

lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej.

2

Odwołanie alarmu

 

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm ……………………….………..      

 (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

 dla …………………………….………

.

 

 

 Tabela Nr 2. Komunikaty ostrzegawcze           

 

Lp.

Rodzaj

komunikatu

Sposób ogłaszania komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

Akustyczny

 system alarmowy

środki masowego przekazu

Akustyczny

 system alarmowy

środki masowego przekazu
1

Uprzedzenie

o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące

się na terenie ……………………………

około godz. ……………… min. ……..…

może nastąpić skażenie

…..…………….……………………………..….

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku ……………………………….

                                     (podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie                 o zagrożeniu ….……………….………

(podać rodzaj skażenia)

dla ………………………..…………………

2 Uprzedzenie

o zagrożeniu zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia  o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

       

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie                 o zagrożeniu ….……………….………

(podać rodzaj zakażenia)

dla ………………………..…………………

3 Uprzedzenie

o klęskach żywiołowych      i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców  ………………………..

…………………………………………………….

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia  i wytyczne dla mieszkańców)

       

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie                 o zagrożeniu ….……………….………

(podać rodzaj klęski)

dla ………………………..…………………

      

Opracowano na podstawie: Rozporządzenia R.M. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96).         

 

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl 50plus Rozmawiaj i reaguj Informacje dla uchodźców wojennych oTU UZALEŻNIONYM Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019