Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Kolejna inwestycja zrealizowana. Tym razem CORT w Mrozach Wielkich

Zakończyła się realizacja kolejnej gminnej inwestycji. W Mrozach Wielkich modernizacji doczekał się budynek świetlicy wiejskiej. Dziś miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu. – Budynek zmodernizowaliśmy w [...]  czytaj wiecej

Święto Wojska Polskiego. Wójt dziękuje za wysiłek i profesjonalizm

15 sierpnia to dzień upamiętniający zwycięstwo Polski w bitwie warszawskiej z 1920 roku – stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej, która zdecydowała o niepodległości naszego kraju. Z tej okazji dzień ten [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. do 17 sierpnia

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG GE Sp. z o.o. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i bieżących potrzeb [...]  czytaj wiecej

Przygotuj wieniec lub równiankę na tegoroczne dożynki!

Już 2 września mieszkańcy Gminy Ełk spotkają się, by wziąć udział w tegorocznym Święcie Plonów.Dożynki w tym roku odbędą się w Ruskiej Wsi. Tradycyjnie w ich trakcie odbędzie się Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego. [...]  czytaj wiecej

Pozytywne emocje po obozie transgranicznym

Zakończył się transgraniczny obóz sportowy kajak polo w Trokach, organizowany w ramach projektu „Zdrowe sąsiedztwo” z programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z [...]  czytaj wiecej

Zakończyła się przebudowa drogi Barany – Nowa Wieś Ełcka

Dziś nastąpił odbiór techniczny przebudowanej drogi gminnej Barany – Nowa Wieś Ełcka. Blisko dwukilometrowa trasa doczekała się przebudowy również dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego [...]  czytaj wiecej

Nie żyje Janina Słomkowska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janiny Słomkowskiej – wieloletniej Skarbnik Gminy Ełk.   Pogrążonej w żałobie Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy [...]  czytaj wiecej

Weź udział w dożynkowym konkursie kulinarnym

Dożynki Gminy Ełk zbliżają się wielkimi krokami. Już 2 września świętować będziemy w Ruskiej Wsi. Podczas festynu integracyjnego odbędzie się konkurs kulinarny, który będzie polegał na przygotowaniu jednej potrawy [...]  czytaj wiecej

Zdrowe sąsiedztwo w kajaku i na farmie alpaków

To już ostatnie dni transgranicznego obozu sportowego kajak polo, realizowanego z projektu LT-PL-2S-123 „Zdrowe sąsiedztwo” w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. W obozie, w ramach rewizyty, [...]  czytaj wiecej

Cenne doświadczenie na jarmarku

W Węgorzewie odbył się 41. Międzynarodowy Jarmark Folkloru, który corocznie gromadzi tłumy wielbicieli prawdziwej kultury i sztuki ludowej. Na Jarmarku wystąpili śpiewacy z Gminy Ełk: „Zielona Dabrowa” z Centrum [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia