Powstanie ścieżka Chruściele – Barany. Gmina Ełk pozyskała środki unijne na ten cel

Gmina Ełk uzyskała dofinansowanie na kolejną inwestycję. Tym razem chodzi o realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej Chruściele – Barany”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju [...]  czytaj wiecej

Zamkną most w Milukach. MZK wstrzyma kursy do Miluk, Krokoci i Płociczna

Spore utrudnienia czekać będą w najbizszych tygodniach mieszkańców Miluk, Płociczna i Krokoci oraz zmotoryzowanych turystów, udających się w tamte tereny. 25 czerwca całkowicie dla ruchu zamknięty zostanie most na [...]  czytaj wiecej

Niech wakacje będą bezpieczne

13 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej w Rękusach odwiedzili asp. Artur Cuper oraz asp. sztab. Artur Milewski, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Przybyli wspólnie z ratownikami Jednostki [...]  czytaj wiecej

Przerwy w dostawie prądu w Reglu, Mrozach, Rostkach i Szeligach

PGE Dystrybucja SA informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej w Gminie Ełk. W poniedziałek, 25 czerwca w godz. [...]  czytaj wiecej

Przerwa w dostawie wody w Małkiniach

W związku z pracami eksploatacyjnymi na gminnej sieci wodociągowej we wtorek, 19 czerwca 2018 roku w godz. 9.00-11.00 w miejscowości Małkinie nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.  czytaj wiecej

Drogi w Oraczach będą coraz lepsze

Gmina Ełk pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych nr [...]  czytaj wiecej

Ogrodzili teren rekreacyjny, zamontowali tablice

Systematycznie poprawia się stan infrastruktury gminnej. Duża w tym zasługa Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. Pracownicy ZUG widoczni są niemal w każdym zakątku naszej gminy. Najwięcej czasu pochłania w [...]  czytaj wiecej

Urząd Gminy Ełk w gronie najbardziej innowacyjnych urzędów w kraju

Urząd Gminy Ełk został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu „Warto bezgotówkowo”, który zorganizowała Krajowa Izba Rozliczeniowa pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Konkurs został [...]  czytaj wiecej

Masz ładną posesję? Mieszkasz w pięknej wsi? Zgłoś się!

Jeszcze tylko do 30 czerwca można zgłosić się do konkursu „Gmina Ełk – piękna i zadbana”, którego celem jest poprawa wyglądu i estetyki terenu wiejskiego. Przypomnijmy, że konkurs, który ogłosił Wójt Gminy Ełk [...]  czytaj wiecej

Można składać wnioski o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydał komunikat o wystąpieniu suszy rolniczej na obszarze całej Polski. Taki jest efekt drugiego okresu raportowania tj. od 1 kwietnia [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia